KASAK Bilvården – ett socialt tillväxtföretag

Foto: Mikael Johansson

På KASAK (Karlskrona Sociala Arbetskooperativ) ser man till att både bilar och människor får skina. På två år, då man tog över verksamheten från kommunen, har antalet anställda ökat från sju till 28 – de flesta med olika typer av arbetshinder – som nu har arbete och inflytande i sitt företag.

KASAK (Karlskrona Sociala Arbetskooperativ) erbjuder rekonditionering, städning och tvätt av bilar – både till både privata och offentliga kunder. Företaget har också en bilverkstad. De säljer även platser för arbetsträning och rehabilitering till Karlskrona kommun, Försäkringskassan och Landstinget Blekinge.

Utvecklingen av verksamheten har gått fort. När företaget knoppades av från kommunens verksamhet var de sex anställda, idag är de 28. Målet är att ha 100 anställda om bara några år. KASAK har blivit duktiga på att lyssna in behov från marknaden och att utveckla nya tjänster utifrån dem och den kompetens som finns i företaget.

–  Att vi startade en bilverkstad berodde till exempel på att vi hade en medarbetare som hade kompetens och intresse för det, säger Dan Johansson

Det de tjänar används till att utveckla verksamheten så att de blir ännu bättre på dessa dubbla affärsidéer. Karlskrona kommun är största kund och med dem har man både ett avtal om att tvätta och städa deras 400 leasingbilar samtidigt som kommunen även köper platser för arbetsträning och rehabilitering. Den senaste affärsgrenen (som sker på försök) är en tvättdepå med leverans och uppackning av yrkeskläder. Det är äldre- och funktionsstödsförvaltningen i Karlskrona kommun som köper denna tjänst.

Kunder vittnar om en högklassig service – de kan till exempel få sin bil  hämtad och lämnad. Kooperativet har också gjort miljöinvesteringar i anläggningen och använder enbart Svanen-märkta produkter. Ett aktivt arbete för en ökad mångfald i personalgruppen har inneburit att det nu finns sex kvinnor bland de anställda. Ambitionen är att de ska bli ännu fler.

Efter sex månaders anställning erbjuds medlemskap i kooperativet. Alla anställda har nycklar och tillgång till lokaler och verkstad på helger. Att tvätta och meka med sin egen bil efter stängning är tillåtet.

– Att få förtroende och känna att jag är med och äger företaget, är en viktig del, säger verksamhetsledaren Dan Johansson.

– Och det fungerar, intygar han.

2017 blev KASAK, som ett av fyra kooperativ i Sverige, nominerade av Coompanion till utmärkelsen Årets kooperativ. Efter nomineringen fick de ta emot både lokalpress och studiebesök. Christoffer Odén var en av de stolta kooperatörer som åkte till Stockholm för att delta i ceremonin.

Fler goda exempel på fantastiska kooperativ hittar du här!