Göteborgsregionen-arkiv - Coompanion
starta ett matkooperativ

Starta ett matkooperativ

Hur skapas delaktighet i matens väg mellan odlare, producent och kök? Hur kan vi främja lokal livsmedelsproduktion och förädling? Ett sätt är att organisera sig

Läs mer »
Translate »