Coompanion satsar för stärkt demokrati

Kooperativt företagande bidrar till ökad medvetenhet om demokrati och fördelarna med demokratisk organisering. Coompanion gör under 2019-2020 en extra satsning tillsammans med Regeringens kommitté Demokratin

Läs mer »