Kooperation gör skillnad

Kooperation gör skillnad för både för individer, grupper och samhället i stort. Coompanion arbetar för en jämlik och demokratisk samhällsutveckling genom entreprenörskap präglat av hållbarhet

Läs mer »