Företagarlabbet ger dig möjligheten att testa på din affärsidé och att driva företag och projekt med andra!

Kanske har du en affärsidé men inte riktigt känner att start av företag är helt bekvämt för tillfället. Detta kan bero på en kombination av ett flertal olika orsaker. Till exempel kanske du…

  •  
  • är osäkerhet på affärsidéns bärighet
  • känner dig osäker kring företagande
  • vill prova att driva företag i en demokratisk och befintlig organisation
  • är osäker på att hantera nya administrativa arbetsuppgifter
  • har svårt att ta ekonomiska risker
  • inte har kunskap om hur organisationens uppbyggnad ska sättas upp
  • är själv och vill driva tillsammans med andra

 

Du har helt enkelt en allmän vilja att prova innan du startar upp ett helt företag…


Bli medlem: steg för steg

Steg 1. Boka ett information/ rådgivningsmöte med rådgivare på Coompanion
På mötet pratar ni bland annat om: din företagsidé och hur långt i processen du kommit, för- och nackdelar för just dig att kliva in som delägare i Företagarlabbet, praktiska saker och frågor.

Steg 2. Begära medlemskap i Företagarlabbet
Ansökan om medlemskap innebär att du fyller i några blanketter: ansökan om medlemskap, kompanjonavtal samt vår värdegrund. Dessa ger du till den rådgivare du har kontakt med som skickar vidare den till Företagarlabbets styrelse.

Steg 3. Du får besked om medlemskap
Det är Företagarlabbets styrelse behandlar din ansökan om medlemskap vid sitt nästkommande möte. Beskedet kommer till dig via mejl efter mötet och den rådgivare du hade kontakt med innan ansökan kommer berätta hur lång tid det kan ta.

Steg 4. Möte angående praktisk information om rutiner och ansvar
Företagarlabbets administratör eller en rådgivare på Coompanion tar kontakt med dig och bokar upp ett möte där ni tillsammans går igenom hur allt fungerar rent praktiskt. Vilket ansvar har du och vilka rutiner måste du följa. Ni går bland annat genom ekonomiska frågor, kommunikationsrutiner, kvittohantering, fakturor med mera.

Steg 5. Nu kan du tuta och köra!
Du kan nu börja att sälja från Företagarlabbet med moms och F-skatt. Coompanions rådgivare finns hela tiden med dig längs vägen för affärsrådgivning och stöttning. Och du har nu kollegor i Företagarlabbet att bolla och prata med om just dina tankar, idéer och planer.

Vill du veta mer? 

Vill du boka det första rådgivningsmötet för att bli medlem i Företagarlabbet eller veta mer: Kontakta Emil Atak, rådgivare: emil.atak@coompanion.se eller ring: 072-528 44 00