Samverkansavtal

Ett samverkansavtal eller ett så kallat kompanjonsavtal är viktigt att ha. Att skriva ett sådant betyder att ni får prata igenom det var och en tycker är viktigt och oroar sig för. Detta prat är minst lika viktigt som det juridiska dokumentet. Den ökade kännedomen om varandra kan skapa affärsmöjligheter ni inte visste att ni hade tillsammans.

I samverkansavtalet regleras exempelvis hur lön betalas ut, vilka förmåner och ersättningar som finns, hur beslut fattas och vad som händer om någon lämnar samarbetet. Ni kan även avtala om arbetsfördelning, arbetstider och hur nya delägare ska kunna ansluta sig.

Det är viktigt att samverkansavtalet är utformat utifrån era unika förutsättningar. Kopiera inte någon annans avtal, men använd gärna en förlaga att utgå ifrån. Punkterna nedan kan användas som ett diskussionsunderlag och som utgångspunkt i skrivandet av ett samverkansavtal. Prata igenom dem inför rådgivning hos oss, eller eventuellt av en jurist.

Punkter i ett samverkansavtal

 • Vilka parter berörs.
 • Målet med samarbetet på kort och lång sikt.
 • Tankar kring finansiering. Exempelvis storlek på eget kapital samt delägares löneuttag vid start.
 • Hur ska vinst och sparande i samarbetet hanteras?
 • Hur ska medlemmarnas lån och externa lån hanteras?
 • Vilka krav ställs på varandra vid en eventuell ekonomisk kris?
 • Hur in- och utträde ska ske,  till exempel vad gäller del i företagets värde?
 • Lönepolicy
 • Vilket ansvar det innebär att vara medlem?
 • Hur ska olika beslut tas och på vilka grunder?
 • Hur ledningen ska formeras. Hur utses exempelvis VD/verksamhetsledare?
 • Konkurrensklausul som begränsar möjlighet att driva verksamhet vid sidan av.
 • Hantering av eventuella tvister.