Dela filmen på

Läs fler kooperativa företags berättelser!Mamas Retro

Forum SKILL är en förening i Göteborg som arbetar med rättighetsfrågor utifrån ett intersektionellt perspektiv för att skapa förändringar för den enskilde och för samhället. Vi pratade med Verksamhetsledare Beatrice Alger om Mamas Retro, ett socialt företag som i samarbete med forum SKILL syftar till att erbjuda vägar till empowerment, utbildning och meningsfullt arbete för kvinnor med olika bakgrunder.

Vad gör Mamas Retro?

Mamas Retro är en secondhand-butik med framförallt barnkläder av hög kvalitet. Mamas Retro har skapat en arbetsplats för kvinnor som står långt från arbetsmarknaden. En metod för att människor ska komma in i arbetslivet, ta makten över sina egna liv och försörja sig på egna meriter. På Mamas Retro ska alla känna sig välkomna till en arbetsplats med meningsfulla arbetsuppgifter.

Metoden på Mamas Retro är inriktad på individen samt kollektivet. Dessa är båda beroende av varandra samt varandras förutsättningar. Medarbetarna har individuella handlingsplaner med tydliga mål och delmål. Det kollektiva målet är att bedriva en butik och individen är utgångspunkten för att forma kollektivet. Introduktion, coaching, mentorskap och anpassat arbete är metoder för varje individs skull, samtidigt som det är Mamas Retrostrategi för ett fungerande kollektiv. Ledstjärnan är respekten för att människor är olika och en stor styrka i verksamheten.

Vad erbjuder ni?

Mamas Retro är Göteborgs mest attraktiva secondhand-butik för barnkläder. Hos oss bidrar kunderna till en bättre miljö och till mer pengar i plånboken. Vi har ett stort sortiment av fina, fräscha barnkläder till ett lågt pris. Alla kläder är tvättade och styrkta. De som köper second hand gör det ofta utifrån ett miljöperspektiv och är medvetna om att de sparar upp till 97 procent av den energi som annars går åt när man tillverkar nya kläder.

Vad erbjuder ni för unikt värde till samhället?

Mamas Retro bryter normen om att en entreprenör är man, medelålders och vit. Mamas Retros affärsidé utmärker sig genom att kombinera traditionell affärsverksamhet med ett utformat koncept som ger människor oavsett bakgrund möjlighet och styrkan att ta steget ut i arbetslivet och/eller satsa på utbildning.

I takt med att samhället blivit mer klimatmedvetet har också intresset för ekologisk hållbarhet ökat. Återanvändning av kläder har alltid intresserat vissa men numera ifrågasätter allt fler konsumtionssamhället. Till följd av det ökar intresset för second hand, inte minst för barn som snabbt växer. 2011 belönades Mamas Retro med CSR Västsveriges stipendium för nytänkande med en affärsidé som kombinerar traditionell affärsverksamhet samt ger delaktighet och utveckling för individer för att på så vis ge kvinnor möjlighet att ta steget till arbetslivet.

Varför startades Mamas Retro?

Mamas Retro startades som en reaktion på otillräckliga eller missriktade insatser från samhället, för kvinnor eller transpersoner som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden. Initiativtagarna såg att det saknades en helhetssyn och när helhetssynen saknas är risken stor att människor med funktionsvariationer slussas runt, utlämnade till systemets godtycke. Olika verksamheter arbetar mer eller mindre oberoende av varandra, som isolerade öar och individen riskerar att hamna mellan stolarna. Mamas Retro är också en reaktion på att samhället ger dubbla budskap när det gäller människor som har någon form av funktionsvariation eller ohälsa. Det finns en slags välvilja som tyvärr ofta bygger på en negativ förväntan på människor som behöver stöd. Erfarenheterna som är gjorda på Mamas Retro visar att det finns enormt stor kompetens hos alla människor om rätt förutsättningar ges till individen.

Varför startade ni kooperativ?

Mamas Retro drivs som ett arbetsintegrerat socialt förtag med syfte att skapa arbetstillfällen för människor som står långt från arbetsmarknaden.

På vilket sätt fick ni hjälp av Coompanion för att komma igång?

Mamas Retro startade som ett samarbetsprojekt mellan forum SKILL och Coompanion Göteborg. Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden, Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. Coompanion utförde utbildningar inom socialt företag och entreprenörskap under projekttiden och Coompanion har tillsamman med några deltagare utformat en franchisingbok.

Hur återinvesterar ni eventuell vinst?

Vinsten återinvesteras i anställningar, kompetensutbildningar, inventarier och friskvård.

Vad är ert mål för framtiden? Var är ert företag om 5 år?

Vi ser ett ökat behov av anpassade arbetsplatser, Om fem år finns förhoppningsvis Mamas Retro på fler orter genom franchising. Vi vill också utveckla vår organisation forum SKILL, ta del av människors erfarenheter och utveckla nya företag, arenor och modeller som strävar efter att öka innanförskapet för fler människor. Vårt mål är också att vara en självklar aktör inom utbildning av både den sociala och offentliga sektorn.

 

 

Cacaobönor som gör gott

Kooptjänst har arbetskooperativ i åtta olika kommuner i Östergötland och Sörmland och målsättningen är tydlig, att skapa nya jobb på arbetsmarknaden genom att starta nya sociala kooperativa verksamheter. Vi fick chansen att prata med Elisabeth Petersson som startade Cacaobönornas pralinverkstad ett av 10 sociala arbetskooperativ i Linköping.

Vad gör Cacaobönorna?

Vi, jag och mina kollegor Eric, Tove och Jocke har en liten produktion av hantverksmässig choklad, det vill säga vår pralinverkstad. På det sättet ger vi också de som arbetstränar hos oss unika meriter i ett hantverksyrke som inte är så vanligt. Pralinerna säljer vi både i anslutning till pralinverkstan och direkt till företag, restauranger och butiker. Vi håller även pralinkurser.

Vad erbjuder ni?

Vi tillverkar återkommande mellan 25 och 30 högkvalitativa praliner. Alla är glutenfria och vi gör dessutom gräddkolor som är tillverkade med laktosfria ingredienser.

Vad erbjuder ni för unikt värde till samhället?

Som kooperativ verksamhet tar vi ett socialt ansvar och genom att vara ett arbetskooperativ bestämmer vi alla som jobbar här gemensamt kring vår verksamhet. Vi ger också de chansen som annars stått utanför arbetsmarknaden chans att praktiskt få jobba och skaffa sig arbetslivserfarenhet genom våra arbetsträningsplatser.

Varför startades Cacaobönorna?

Från allra första början så var jag själv deltagare i Kooptjänst för att få arbetsträna efter en bilolycka. För lite mer än två år sedan fick jag erbjudandet att gå en tvådagars kurs i chokladpralinstillverkning i Nora och det blev startskottet för Cacaobönorna. Vi var sex stycken som for iväg på kursen. När vi kommit hem fick de andra anställningar så jag började på egen hand spana efter en lokal för att kunna starta upp chokladpralinstillverkning i Linköping och fann ett övergivet bageri!

Varför startade ni kooperativ?

Jag arbetstränade hos Kooptjänst så när chansen kom att starta en verksamhet så var det självklart att Cacaobönorna skulle bli en del av Kooptjänst och därigenom ett socialt arbetskooperativ.

På vilket sätt fick ni hjälp av Kooptjänst för att komma igång?

Cacaobönorna är en verksamhet inom ramen för Kooptjänst, vilket innebär att Kooptjänst betalade för både arbetskraft och renovering av den lokalen som vi tog över i samband med att vi startade. Utan Kooptjänst hade det inte gått. Nu får vi hjälp av Coompanion också, med en stödstruktur av rådgivare och vissa administrativa tjänster.

Hur återinvesterar ni eventuell vinst?

Alla verksamheter inom Kooptjänst Linköping återinvesterar i nya anställningar, som i sin tur syftar till att kunna starta fler verksamheter och skapa arbeten till fler.

Vad är ert mål för framtiden? Var är Cacaobönorna om 5 år?

Ett mål är att komma närmare våra kunder i Linköping, våra lokaler är redan små, så vi hoppas hitta nya större lokaler som gärna ligger lite mer centralt än vi gör idag. Kanske finns också Cacaobönornas verksamhet i andra städer i regionen inom ett par år!

Hushållsfixare med tid för omtanke

Vad gör Hushållsfixarna?

Vi jobbar i första hand med arbetsträning och rehabilitering för människor med “kodning” och långvarig arbetslöshet. Vi utför hushållsnäratjänster, vaktmästeri, bedriver kiosk o café på ett äldreboende, sköter återvinning, dataåtervinning, second hand, loppis och syverkstad.

Varför startades Hushållsfixarna?

Företaget startades som ett kommunalt projekt med en handledare som var anställd av kommunen och efter ett år bildades den ideella organisationen Hushållsfixarna. Vi startade företaget för att arbeta, för att skapa jobb till oss medlemmar som alla hade varit långvarigt borta från arbetsmarknaden av olika orsaker.

Varför startade ni kooperativ?

Vi som startade Hushållsfixarna valde att starta som ett kooperativ dels för att vi ville följa de sju kooperativa principerna*, samt att det kändes enklare att starta företag tillsammans. Vi ville skapa ett företag som jobbade med människor. Hos oss har till exempel frisk- och personalvård varit viktigt hela tiden och är det fortfarande. Vi ville även att mottot: “Tid för omtanke” ska gälla oss i personalen så vi tar hand om och uppmärksammar varandra.

Vad erbjuder ni för unikt värde till era kunder?

“Tid för omtanke”, vårt motto, vilket betyder att vi alltid ska ha tid att samtala eller fika med kunden efter utfört jobb. Vi märker att vårt arbete med att motverka utanförskap för gruppen som är långvarigt utanför arbetsmarknaden är uppskattat men våra kunder köper dock oftast tjänster av oss för att vi är bra på det vi gör.

Vad erbjuder ni för unikt värde till samhället?

Samhället vinner mycket på att vi i de sociala företagen tar oss från långvarigt utanförskap och börjar tjäna pengar själva. Vi betalar skatt och går bort från långtidssjukskrivningar och bidragsberoende. Hos oss på Hushållsfixarna arbetar alla anställda 100 % av sin förmåga. Det betyder att vi anpassar arbete och praktik efter de personer som finns i vårt företag. Vi ställer upp med arbetshjälpmedel och stödjer våra anställda. Samhället har stor nytta av att vi ger våra äldre och handikappade kunder tid för omtanke, när ensamhet bland äldre breder ut sig och människor bor hemma i mycket längre är det en enorm glädje vi sprider av att ge dessa extra tid. Det finns ytterligare vinster med vårt sociala arbetsintegrerade kooperativ och det är att vården runt missbrukare finner en öppning ut i praktik och dagligt arbete. En ytterligare del är att vi jobbar med att påverka politiker och vi försöker opinions arbeta både lokalt och regionalt. Jag sitter till exempel med i Skoopis styrelse.

På vilket sätt återinvesterar ni eventuell vinst?

Vi återinvesterar vår vinst främst i personalvård, nyanställningar, utbildningar och genom att utöka verksamheten med fler tjänster.

Vad är ert mål för framtiden?

Vårt mål för framtiden är vi ska kunna öka antalet anställningar och verksamhetsområden. Att starta upp Hushållsfixarna i alla städer i Sverige. Om fem år hoppas vi på att vara minst dubbelt så många anställda och ha några fler tjänster inom miljöarbeten