Kooperativt ägande i Almedalen 2016

Coompanion på almedalsvecka _2016_5 (1)

Coompanion på Almedalsveckan 2016

Sveriges ägarstrukturer är i många avseenden extrema jämfört med andra västländer. Bland annat är ägandet i den idéburna sektorn mycket lågt och vårt företagande mer styrt av kortsiktiga vinstintressen än i andra västländer. Sophie Nachemsen-Ekwall på Handelshögskolan i Stockholm har gjort en rapport om detta och den kan du höra mer om på tisdag eftermiddag på Donnerska huset.

Andra seminarier tar upp hur  kooperativ och liknande idéburen verksamhet kan möta framtidens utmaningar i vård och omsorg, finansiering och lokal service bland annat.

Hoppas vi ses!

Ladda de arrangemang som Coompanion medverkar i eller arrangerar!