Ta chansen att utveckla ditt ledarskap med Coompanions ettåriga distansutbildning! Det är en unik ledarskapsutbildning med fokus på att leda företag som förenar goda värderingar med lönsamhet. Utbildningen är även givande för dig som vill få bredare kunskap om kooperation som modell för samhällsförändring samt utveckla ditt personliga ledarskap. Coompanion Sverige driver den nationella distansutbildningen Kooperativt & idéburet ledarskap via Jakobsbergs folkhögskola.

Att leda kooperativa och idéburna företag till lönsamhet och framgång.

Den här ledarskapsutbildningen riktar sig till dig som vill förverkliga ett företagande som förenar värderingar och lönsamhet. Utbildningen ger dig redskap för ett ledarskap som bygger på delaktighet, samhällsnytta, öppenhet, affärsnytta, hållbarhet och socialt ansvarstagande.

Kursens syfte är att du har ökat din kunskap och trygghet kring att:

 • Leda dig själv och andra.
 • Leda utifrån värderingar och visioner.
 • Leda i en demokratisk organisation.
 • Skapa team med kompletterande kompetenser.
 • Arbeta med utveckling och förändringsprocesser.
 • Hantera konflikter och ta svåra samtal.
 • Möjliggöra för delaktighet i beslut.
 • Affärsutveckla den egna organisationen utifrån värderingar.
 • Utveckla kompetenser för att kunna genomföra förändringsarbete.

Kursen omfattar följande moment:

1. Kooperation och socialt entreprenörskap som samhällsutvecklande kraft

Kooperationens värdegrund, historia och drivkrafter. Socialt entreprenörskap som förändrande kraft. Omvärldsspaning internationellt och i Sverige. Några grundläggande ledarskapsteorier

2. Mötesmetoder för delaktighet och effektivitet

Verktyg för effektiva och inkluderande möten. Mötesmetoder som tar tillvara på människors kompetens, drivkrafter och idéer.

3. Försäljning, storytelling och prissättning

Om att hitta sitt eget sätt att sälja. Säljande samtalsteknik, prissättning och förhandlingsteknik. Affärsnytta som resultatet av att medvetet arbete med värderingar och visioner.

4. Samarbetskulturer och konflikthantering

Att bygga robusta samarbetskulturer, förebygga konflikter och bygga en transparant organisation. Om att skapa en lärande organisation och forma effektiva team.

5. Att leda sig själv och andra

Självledarskapets byggstenar, feedback, coachande samtal och min egen ledarskapsdeklaration. 

Kursens upplägg

Kursen omfattar fem fysiska träffar (under pandemin gäller digitala träffar), vardera på tre dagar med föreläsningar av forskare, centrala samarbetspartners, affärsutvecklare och metodexperter samt intensiva gruppövningar. Kursen förutsätter att du kan närvara fysiskt vid dessa obligatoriska träffar.

Mellan träffarna arbetar deltagarna med arbetsuppgifter, tränar ledarskap i sina respektive företag/organisationer, läser och reflekterar över litteratur och gör jämförande reflektioner med sina kurskamrater. Deltagarna ska också ha digitala möten i mindre grupp mellan träffarna.

Efter avslutad utbildning ges diplom till den som:

 • deltagit med fysisk närvaro och genomfört inlämningsuppgifter med minst 80 %.
 • visat på förmåga att förstå och reflektera över ledarskaps- och utvecklingsfrågor.

Avgifter

Avgift för administration samt studiematerial och ev. kostnader för mat under fysiska träffar faktureras i efterhand.

Kursstart

Utbildningen startar hösten 2023 och avslutas våren 2024.

Träff 1: 20-22 sept 

Träff 2: 22-24 nov

Träff 3: 31 jan-2 feb 

Träff 4: 20-22 mars 

Träff 5: 29-31 maj

Onsdag kl 12.00-18.00 + middag (slut 19.00)

Torsdag 09.00-18.00 + middag (slut 19.00)

Fredag kl 09.00-15.00 + fika (avslut 15.30)

Få mer information och ansök

Frågor?

Kontakta gärna emil.atak@coompanion.se, kursansvarig.

Så säger deltagarna

– Jag har aldrig varit med om en sådan här interaktiv ledarutbildning. För första gången är deltagarnas ledarskap på riktigt i centrum!

– Jag behövde ta företaget framåt, och här har jag fått verktygen kring vilka steg jag ska ta, och när. Värdefullt att praktiskt få prova olika moment, bolla direkt med de andra och få feedback från pedagogerna. Alla ledarna brinner för samverkan och kooperativ, sök!

– En otroligt innehållsrik kurs där man har förståelse för hantverksmässigheten i ledarskapet!

–  Kooperativt ledarskap är framtidens sätt att leda företag. Ett hållbart sätt!  

– Känns som om jag fått en gåva för livet!

– Jag har kommit underfund med vem jag är i samtal med andra.

– Bridget och Angeli kompletterar varandra på ett fantastiskt sätt. Ni är kunniga, tydliga, varma och så att ni ser precis alla.

 

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!