Coompanion Kronoberg arbetar tillsammans för att främja entreprenörskap som möter aktuella samhällsutmaningar och det gör vi genom kostnadsfri rådgivning, projekt, tjänster och utbildning. Resultatet blir ett entreprenörskap för både människa och miljö i form av kooperativ, småföretag som samverkar, lokal utveckling, social innovation och gemensam framtidstro.

Välkommen till oss!

Service och organisering i landsbygder

Ring oss!

070 897 38 80

Besök oss!

Hitta hit

Hur finansieras Coompanion Kronoberg?

Vi finansieras av Region Kronoberg, Tillväxtverket, våra medlemmar, EU-medel och konsultintäkter.

Om kooperation

Kooperation kommer från latinet och betyder ungefär ”arbeta tillsammans”, att samverka.  Det är just samverkan som är grundstenen i ett kooperativ. Ett kooperativ kombinerar affärsutveckling och vinst med demokrati med och socialt ansvarstagande.

I dag finns det ingen särskild kooperativ företagsform i Sverige. Ekonomisk förening och Aktiebolag är de vanligaste och mest använda formerna.

Lär mer om våra event HÄR

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!