Lättläst

Om kooperation

Ordet kooperation kommer från det gamla språket latin och betyder ungefär arbeta tillsammans. I Sverige finns ingen särskild kooperativ företagsform. Ekonomisk förening är den vanligaste och mest använda formen för kooperativ.

Kooperativa tankar

Kooperativa företag följer de här tankarna:

 1. Självförsörjning, man ska kunna ta hand om sig själv
 2. Personligt ansvar, alla tar eget ansvar
 3. Demokrati, alla ska få vara med och bestämma
 4. Jämlikhet, alla människor är lika mycket värda
 5. Rättvisa
 6. Solidaritet, man tänker också på andra människor

Sådant som hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg om andra är också viktigt att tro på för den person som är medlem i ett kooperativt företag.

Kooperativa regler

De kooperativa reglerna handlar om hur ett kooperativ kan få de kooperativa tankarna till att bli verklighet i arbetet. Kooperativ i hela världen följer samma regler och tankar som den internationella kooperativa alliansen sa ja till år 1995. Dessa tankar och regler kommer från början från det första moderna kooperativet som grundades år 1844 i Rochdale, England. Här beskriver vi de kooperativa reglerna:

 1. Öppet medlemskap: Kooperativ är frivilliga organisationer som är öppna för alla människor som kan använda deras tjänster och som vill vara medlemmar. Kooperativ behandlar alla människor lika.
 2. Demokratisk kontroll: Kooperativ är demokratiska organisationer där medlemmarna styr. Medlemmarna väljer vilka personer som ska bli förtroendevalda. De förtroendevalda är sedan ansvariga inför medlemmarna. Medlemmarna har lika rösträtt, det vill säga en medlem, en röst.
 3. Medlemmarnas pengar: Medlemmar betalar på ett rättvist sätt till den kooperativa föreningen och har demokratisk kontroll över pengarna. Medlemmarna kan använda de pengar som blir över till detta: utveckla den kooperativa föreningen, ge medlemmarna förmåner och stödja andra aktiviteter som medlemmarna har sagt ja till.
 4. Självständighet och oberoende: Kooperativ är fristående organisationer för självhjälp där medlemmarna styr. Om kooperativen skriver avtal med andra organisationer eller regeringar, eller skaffar pengar från andra företag ska de göra det på ett sådant vis att man fortfarande har demokratisk kontroll. Den kooperativa självständigheten ska alltid finnas kvar.
 5. Utbildning, praktik och information: Kooperativ ger utbildning och praktik till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer och anställda. Meningen är att medlemmarna då kan hjälpa till att utveckla sina kooperativ. De informerar allmänheten om vad ett kooperativ är och vad som är bra med ett kooperativ. Unga och opinionsbildare är speciella grupper som man riktar informationen till.
 6. Samarbete mellan kooperativ: Kooperativ är bäst för medlemmarna när kooperativet samarbetar med andra kooperativ.
 7. Syn på samhället: Kooperativ arbetar för en bättre miljö och är emot miljöförstöring på ett sätt som medlemmarna sagt ja till.

Korta fakta

 • Ekonomiska föreningar blir fler än andra former för företag. År 2012 var ett rekordår. Då ökade nyregistreringen av ekonomiska föreningar med 21 procent jämfört med år 2011.
 • Kooperativ klarar sig länge. Av de ekonomiska föreningar som startade år 2001 var nästan hälften fortfarande kvar efter tio år. Nästan alla de kooperativ som startade år 2009 fanns kvar även efter två år.
 • Nya kooperativa företag bildas framför allt i kulturbranschen, nöjesbranschen och kommunikationsbranschen. Men kooperativ startar även inom vård, skola och omsorg.
 • Det finns flest kooperativ på glesbygden och i kommuner som satsar på turism- och besöksnäringen. Men under de senaste tio åren har flest kooperativa företag startats i Göteborgsområdet och i Stockholm.
 • Många kooperativ är jämställda i företagens styrelser. Med jämställd menar vi att det är ungefär lika många kvinnor som män i styrelsen.

Coompanion – kooperativ utveckling

Coompanion ger råd till alla som vill starta kooperativa företag. Vi erbjuder personlig rådgivning även på internet. Vi finns på 25 platser i hela landet i nästan varje län. Coompanion ger information till er som har idéer om företagande tillsammans. Vi ger företagsrådgivning och utbildning. Vi hjälper till från er idé fram till ett framgångsrikt företagande. Coompanion Sverige är en samlande organisation för de 25 regionala Coompanions.
På nationell nivå ska vi arbeta för kooperativt företagande. Coompanion Sverige ska också vara den nationella kontakten mellan det lokala kooperativa föreningarna och riksdag, regering samt andra myndigheter. Medlemsorganisationer äger och styr varje regionalt Coompanion runt om i landet. Vi tror på demokratiskt företagande, där alla samarbetar!
Under år 2012 hjälpte vi 452 företag att starta. Coompanion får sina pengar från organisationer, offentlig sektor, konsultarbete, EU och staten. Eftersom vi får pengar från statliga Tillväxtverket kan vi ge råd utan att det kostar dig något.