Om kooperation

Ordet kooperation kommer från språket latin och betyder ungefär arbeta tillsammans. I Sverige finns ingen särskild kooperativ företagsform. Ekonomisk förening är den vanligaste och mest använda formen för kooperativ.

Kooperativa tankar

Kooperativa företag följer de här tankarna:

 1. Självförsörjning, man ska kunna ta hand om sig själv
 2. Personligt ansvar, alla tar eget ansvar
 3. Demokrati, alla ska få vara med och bestämma
 4. Jämlikhet, alla människor är lika mycket värda
 5. Rättvisa
 6. Solidaritet, man tänker också på andra människor

Sådant som hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg om andra är också viktigt att tro på för den person som är medlem i ett kooperativt företag.

Kooperativa regler

De kooperativa reglerna handlar om hur ett kooperativ kan få de kooperativa tankarna till att bli verklighet i arbetet. Kooperativ i hela världen följer samma regler och tankar som den internationella kooperativa alliansen sa ja till år 1995. Idén kommer från början från det första kooperativet som grundades år 1844 i Rochdale, England. De kooperativa reglerna är:

 1. Öppet medlemskap: Kooperativ är frivilliga organisationer som är öppna för alla människor som kan använda deras tjänster och som vill vara medlemmar. Kooperativ behandlar alla människor lika.
 2. Demokratisk kontroll: Kooperativ är demokratiska organisationer där medlemmarna styr. Medlemmarna väljer vilka personer som ska bli förtroendevalda. De förtroendevalda är sedan ansvariga inför medlemmarna. Medlemmarna har lika rösträtt, det vill säga en medlem, en röst.
 3. Medlemmarnas pengar: Medlemmar betalar på ett rättvist sätt till den kooperativa föreningen och har demokratisk kontroll över pengarna. Medlemmarna kan använda de pengar som blir över till detta: utveckla den kooperativa föreningen, ge medlemmarna förmåner och stödja andra aktiviteter som medlemmarna har sagt ja till.
 4. Självständighet och oberoende: Kooperativ är fristående organisationer för självhjälp där medlemmarna styr. Om kooperativen skriver avtal med andra organisationer eller regeringar, eller skaffar pengar från andra företag ska de göra det på ett sådant vis att man fortfarande har demokratisk kontroll. Den kooperativa självständigheten ska alltid finnas kvar.
 5. Utbildning, praktik och information: Kooperativ ger utbildning och praktik till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer och anställda. Meningen är att medlemmarna då kan hjälpa till att utveckla sina kooperativ. De informerar allmänheten om vad ett kooperativ är och vad som är bra med ett kooperativ. Unga och opinionsbildare är speciella grupper som man riktar informationen till.
 6. Samarbete mellan kooperativ: Kooperativ är bäst för medlemmarna när kooperativet samarbetar med andra kooperativ.
 7. Syn på samhället: Kooperativ arbetar för en bättre miljö och är emot miljöförstöring på ett sätt som medlemmarna sagt ja till.