Projektet ”Lokal ekonomi och service på landsbygden”  ska påvisa möjligheter och utmaningar samt stärka samhörigheten och skapa gemensam målbild för landsbygdens olika orter med huvudsakligt fokus på handel och kommersiell service. Aktiviteter och processer i projektet syftar också till att stärka ortens identitet, bidra till ökad stolthet över orten, enas kring gemensamma behov och analysera ortens förutsättningar.

Verktyget som vi använder oss av heter LEA (lokalekonomisk analys) och kommer i detta projekt till större utsträckning digitaliseras och utvecklas för att bli mer tids- och kostnadseffektiv. LEAns syfte är detsamma men med större fokus på service samt bygdens vision och efterföljande handlingsplaner.

”Efter 11 st genomförda Lokal Ekonomiska Analyser i Dalarna kan vi några år senare se bestående effekter i linje med de ovan angivna förhoppningarna. Tex har lokala bygdebolag bildats för att stärka och utveckla orten. Ofta kommer de stora effekterna efter projektets slut.”  – Karin Löfstrand, Region Dalarna vittnar här om tidigare erfarenheter där hon haft nytta av LEAn som grundmaterial då hon fortsätter dialogen med lokala näringsidkare.

När det gäller handel och kommersiell service, kan projektet bidra till att fler orter får digitala butiker, post och paket-utlämning och utökade möjligheter till kompletteringsköp hos befintlig aktör. Det kan även handla om att identifiera nya vägar för att stärka kommersiell service genom turism- och besöksnäringen på landsbygden i Västmanland.

Målsättning i projektet är 5 st genomförda analyser (LEA), samt att 10 st orter ska genomföra dialogmöten med fokus på service. 

Kontakta Emil eller Anders för mer information:

Emil Atak, mobil: 072- 528 44 00
E-post: emil.atak@coompanion.se

Anders Westin, mobil: 070- 551 14 11
E-post: anders.westin@coompanion.se

LEA Ramnäs

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!