Ledarprogrammet

Bli en ännu bättre ledare för sociala företag!

Ansök senast 7 oktober!

Ansök nu!

Orter: Luleå, Sundsvall, Örebro/Karlskoga, Gävle, Hässleholm, Norrköping, Göteborg.

Ansökan: senast 7 oktober 
Klicka för att komma till ansökan >>

Start: oktober/november 2018

Upplägg: 8 tillfällen under 2 år

Pris: Utbildningen är kostnadsfri. Kaffe, fika och lunch ingår.

Ersättning: Reseersättning för de som har längre än 5 mil till utbildningsorten.

Examensbevis: Diplom

Programmets delar

1. Jag, du och gruppen – utvecklas som ledare

Längd: 3 dagar

Innehåll: Öka dina kunskaper och lär dig modeller för hur du kan möta medarbetares behov av stöd och ledarskap. Lär känna olika ledarstilar och bli medveten om din personliga ledar- eller kommunikationsstil. Identifiera gruppens olika utvecklingsstadier och få verktyg för vidareutveckling.

 

2. Ordning och reda på företaget

Längd: 3 dagar

Innehåll: Lär dig effektivisera ekonomi, administration, offerering, leverans och fakturering. Lär dig hur du och gruppen kan arbeta med delaktighet i företaget utifrån det kooperativa ägandet. Få ökade kunskaper om arbetsrättens grunder, arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och systematiskt arbetsmiljöarbete.

 

3. Affärsutveckling och affärsmannaskap

Längd: 2 dagar

Innehåll: Få en bättre affärsmässighet i verksamheten! Du får övergripande förståelse för affärsplanens delar  och grundläggande kunskaper för att utforma en marknadsföringsplan. Lär dig sätta ekonomiska mål och få verktyg för att leda företagets säljarbete. Du lär känna hur kooperativ företagssamverkan kan hjälpa företag med begränsade resurser. Under den här delen får du även kunskap om olika  sätt och metoder att visa företagets sociala nytta.

Coaching hos företaget

Mellan utbildningstillfällena håller ASF Akademin i kostnadsfri coachning på plats hos företaget, upp till 18 timmar under programmets gång. Där ingår även kompetensutvecklingsinsatser för medarbetarna. Företagets lokala kontaktperson kartlägger behovet och planerar coachningen tillsammans med deltagare och utbildningsleverantör.

Kvalificerad utbildning

Vi erbjuder ett kvalificerat program- för dig som tidigare gått ledarutbildningar, har goda förkunskaper eller har arbetat längre som ledare i ett socialt företag. Endast 25 platser!

Ort: Stockholm

Kryssa i ”kvalificerad” vid
ansökan och motivera varför.