Utveckla lokalt!

Gå samman för att få livet att fungera överallt i Sverige. Bredband, service och vård och omsorg – prata med Coompanion om hur man gör, finansiering och få inspiration.

Engagemang som utvecklar bygden

Runt om i landet drivs affärer, restauranger, idrottshallar, bredbandsföreningar, bygdegårdar och lokala festivaler av initiativrika lokalbor. Även äldreomsorg och vårdcentraler finns som ett resultat av lokalt engagemang.

Vi processleder tvärsektoriellt

Coompanion är vana vid att arbeta tvärsektoriellt förstår såväl näringsliv som offentlig och idéburen sektor. Vi stödjer lösningar som tar hänsyn till de olika organisationernas förutsättningar och intressen.

Vi guidar i lokala utvecklingsprocesser med kunskap, kontakter och tillgång till finansiering.

Tjänster lokal utveckling

Fiberförening och annan infrastruktur – vi gör det lätt att göra rätt!

 

Service och fiber

Läs om bruksorten som blev ett besöksmål  och andra goda exempel.


Stories

Står er arbetsplats inför ett ägarskifte?

Medarbetarövertagande kan vara ett riktigt bra sätt att behålla jobben på orten! Ta kontakt med oss om ni vill ha hjälp.

Har du idéer kring utveckling där du bor är du varmt välkommen att kontakta ditt närmsta Coompanion för ett förutsättningslöst möte.