Nominera till Sociala Företagsfrämjarpriset

Kooperation har alltid varit ett sätt att möta samhällets utmaningar. Idag står många utanför arbetsmarknaden. Att starta tillsammans i ett kooperativ kan göra det möjligt för den som länge varit utan jobb att få sysselsättning och försörjning.

Kooperativen som har som syfte att skapa arbete kallas “arbetsintegrerande sociala företag”. Förutom rådgivning, entreprenörsutbildning, goda förebilder och ett bra nätverk, krävs engagerade och modiga tjänstemän och engagemang från andra delar i samhället.

Priset, Stora Sociala Företagsfrämjarpriset, syftar just till att uppmuntra extraordinära insatser från offentlig sektor eller andra företag/organisationer som främjar start och utveckling av sociala företag. Coompanion, Skoopi och Tillväxtverket bemannar tillsammans juryn.

 

Så här nominerar du!

Du kan nominera en enskild person, en arbetsgrupp en hel förvaltning, en förening eller ett företag var som helst i Sverige!  Nominera på denna länk senast 10 juni 2015.

 

Vad får pristagaren?

Ett unikt konstverk producerat av en konstnär i ett socialt företag delas ut till pristagaren under Stora Sociala Företagsdagen till pristagaren. Med pressmeddelande och synliggörande i sociala medier vill vi att pristagaren ska ha möjlighet att få erkännande för sitt goda arbete under lång tid.

 

Tidigare års pristagaresocftgframj2014

KRAMI Göteborg, 2014

Motiveringen löd:

KRAMI Göteborg har under 13 års tid deltagit i utvecklingsarbetet av de sociala företagen i Göteborg. Sociala entreprenörer vittnar om hur de möts av intresse, engagemang och gedigen handläggarkunskap utifrån samarbetet. Detta har bidragit till etableringen och utveckling av många sociala arbetskooperativ och därmed öppnat möjligheter till arbete och försörjning, även för den som stått långt ifrån arbetsmarknaden. Samarbetet inom KRAMI har resulterat i ett regeringsuppdrag som bland annat innebär att Göteborgsmodellen ska spridas till andra delar av landet.”

KRAMI är ett samarbete där Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Göteborgs Stad genom Social Resursförvaltning deltar.

 

 

Utförarenheten på socialkontoret i Angered, 2013

2013 års pristagare som valdes av en enig jury tog emot priset 14 maj på ett fullsatt Kronhus i GöIMG_6137teborg.

Motiveringen löd:

“Socialkontoret i Angered har visat engagemang, uthållighet och nytänkande vad gäller att stödja sociala företag.
Engagerade anställda följer individer och företag i hela utvecklingen ­– från att uppmu
ntra individer att ”prova på” till engagemang för de nya sociala företagen.
Kontorets ledning är stöttande och tillåtande och har modiga och möjlighetssökande tjänstemän som starkt bidrar till människors möjligheter att få arbete och rehabilitering i nya och befintliga sociala företag.
Socialkontoret i Angered är ett gott exempel på hur en förvaltning samarbetar med den sociala ekonomins organisationer och bidrar till att mirakel sker.”

Priset delades ut på Stora Sociala Företagsdagen. Mer från den kan du läsa här!