ÅLDER
EKONOMI
INTRESSEN
PRIORITERINGAR
FAMILJESITUATION

Oavsett orsaken till att ett ägarskifte ska genomföras så är frågorna ofta många. Hur hittar jag intressenter, finns möjlighet att medarbetarna kan ta över företaget, vilka olika lösningar finns det, hur mycket kostar det och kanske viktigast av allt; hur gör man?

LÖSNINGEN
CooCon drivs av Connect och Coompanion tillsammans med en handfull erfarna och kompetenta partners och har som syfte att förenkla processen med ägar-/generationsskiften för dig som företagare i något av landets fyra norra län.
Som deltagare i CooCons program genomgår ditt företag fyra steg:

  1. Behovsanalys
  2. Språngbräda 1
  3. Kunskapsmoduler med hållbarhetsanalys
  4. Språngbräda 2

Efter genomgången process, som tar mellan fyra och sex månader, får du ett
sammanfattande dokument som kan ligga till grund för ditt fortsatta arbete med ett
ägarskifte.

FÖRDELARNA
PERSONLIG AFFÄRSUTVECKLARE
EXPERTNÄTVERK
VEDERTAGEN PROCESS
DOKUMENTATION
COOCON-PROGRAMMETS FÖRDELAR

• Genomförs av branschledande aktörer
• Brett nätverk av kompetens till ditt förfogande • En vedertagen och beprövad process
• Professionell och opartisk bedömning av dina möjligheter
• Anpassad rådgivning för utveckling

DU FÅR…
…en personlig affärsutvecklare som bollplank och ledsagare genom hela processen.
…två tillfällen att diskutera just dina möjligheter med experter från näringslivet.
…30 timmar kvalificerad rådgivning inom de områden som just du behöver för att lyckas
med ägarförändringen.
…en tiosidig dokumentation samt en hållbarhetsanalys baserade på ditt företags
förutsättningar och möjligheter.

IDÉ
Att genom förstklassig infrastruktur och kompetens inom ägar- och generationsskiften
underlätta förestående ägarförändringar för företag i norra Sverige.


MÅL
Att genom utveckling av nätverk och kompetensresurser för ägar- och
generationsskiften bidra till samhällsnytta tack vare bibehållna arbetstillfällen.
• Bidragit till att bibehålla mer än 100 arbetstillfällen i norra Sverige.
• Deltagande företag har ökat sin omsättningen med ≈ 10% efter ett år och med
ytterligare ≈ 20% efter tre år
• CooCon är förebild för ett nationellt arbete med ägar- och generationsskiften
• CooCon har etablerat en normkritisk infrastruktur för ägar- och generationsskiften i
form av expert- och processrådgivare

FAKTA
Ägare: Connect Norr
Partners: Coompanion Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland
Verksamhetsområde: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland
Finansiärer: Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten,
Region Västernorrland, Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Du hittar även mer information om processen i vår informationsfolder som du kan ladda
ned och läsa här
Eller läs mer på www.agarskiften.com


Kontakta affärsutvecklaren Caroline Kjellgren för att veta mer:
caroline.kjellgren@coompanion.se
070-333 56 32