Plattform för sociala företag och arbetsintegrering är en förstudie som syftar till att testa delar av en innovativ stödstruktur för sociala företag med arbetsintegrering i affärsidén som verkar i Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner.

Stödstrukturen ska byggas i samverkan mellan Samordningsförbundets parter, Coompanion och andra berörda aktörer. Projektet finansieras av Region Norrbotten, Samordningsförbundet Södra Norrbotten och Luleå kommun.

Projektet består av tre övergripande projektområden:

  1. Etablering av en dialogyta och möjlighet till kunskapshöjning och kompetensutveckling för projektets ingående parter.
  2. Organisering och test av en stödfunktion för sociala företag med arbetsintegrering som del av affärsidén byggd utifrån företagens uttalade behov.
  3. Etablering av de sociala företagen som ett verktyg i Samordningsförbundets verksamhet och stödfunktionen som en lots för Samordningsförbundets målgrupper in i de sociala företagen.

Kontakt:
kristin.bergwall@coompanion.se
070-856 61 47