Samverkan för ASF i Södra Norrbotten 2.0 är ett fortsättningsprojekt som ska bygga kunskap om och samverkan kring målgruppen arbetsintegrerande sociala företag (ASF) i Södra Norrbotten.

Projektets mål på lång sikt är att åstadkomma en utvecklad struktur som stöttar ASF i Norrbotten. Stödstrukturen ska byggas i samverkan mellan Samordningsförbundet Södra Norrbottens parter, Coompanion Norrbotten, Sunderby folkhögskola och andra berörda aktörer. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden, Region Norrbotten och Samordningsförbundet Södra Norrbotten.

Projektet utgår från tre arbetspaket:
1. Samverkan och nätverk
Syftet är att stärka kommunal och interkommunal samverkan, nätverk mellan företagsfrämjande aktörer,
folkhögskolor, civilsamhället och ASF:s egna nätverk.

2. Kunskapsbyggnad
Syftet är att via information och erfarenhetsutbyte ge berörda aktörer en trygg grund att stå på för att
kunna gå vidare och utveckla samverkan i form av nätverk och handlingsplaner.

3. Handlingsplaner
Syftet med att skapa handlingsplaner i kommunerna är att konkreta åtgärder och aktiviteter fastställs och
därmed stärks strukturer som gynnar samverkan och främjar en breddad arbetsmarknad.

Vill du veta mer? Kontakta oss:

Kristin Bergwall
kristin.bergwall@coompanion.se
070-856 61 47

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!