Tidigare projekt i Norrbotten

Vägen till Yalla Boden

Projektet syftar till att skapa ökade möjligheter för främst utrikesfödda och
långtidsarbetslösa kvinnor i Boden att komma närmare arbetsmarknaden genom utveckling
av deras yrkesmässiga färdigheter och genom att främja deras psykiska och sociala
välbefinnande.

CooCon – Hållbara ägarskiften

Att genom förstklassig infrastruktur och kompetens inom ägar- och generationsskiften
underlätta förestående ägarförändringar för företag i norra Sverige.

Tillbaka till Pågående projekt i Norrbotten

Har du en projektidé?

Kontakta oss gärna!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!