olika företag men samma utmaningar

Tillsammans med sociala företag runt om i landet arbetar ASF Akademin med att kvalitetssäkra arbetsträningen. Det finns mycket att lära av varandra och därför är de metodträffar som just nu pågår med företagen en avgörande del av projektet.

Under metodträffarna kan ASF Akademin samla in ovärderlig kunskap och erfarenhet från de sociala företagen. Samtidigt som deltagarna får dela med sig till varandra.

– Nu kommer det fram jättemycket saker som vi kan lära av varandra, sa Diana Ghinea på Coompanion Göteborgsregionen när ett 25-tal deltagare möttes i Göteborg för första metodträffen.

Läs mer om kvalitetssäkring av arbetsträningen (pdf)

Bland annat har de sociala företagen samarbetet kring fördelar och utvecklingsmöjligheter i hur de jobbar med arbetsträning idag.

– Det är väldigt intressant att se att vi kommer från olika företag, men det är ungefär samma utmaningar, säger Shanon Kane på C4life.

En mängd intressanta diskussioner har hittills kommit upp under metodträffarna, allt från fördelar med arbetsträningens tillåtande miljö till utmaningar i samarbetet med olika myndigheter.

Arbetet utgår från ASF Akademins modell för arbetsträning, som tagits fram tillsammans med de sociala företagen och en rad andra samarbetspartners.

Läs mer om ASF Akademin