Om oss

Coompanion peppar och stödjer när människor förverkligar idéer tillsammans i schysta och demokratiskt ägda företag – kooperativ. Resultatet blir medlemsvärde, sociala innovationer, miljönytta, ökad social tillit och företag som håller i hundra år. Perfekt för er som vill starta ekonomisk förening!

Vi finns över hela landet

 25 regionalt ägda och styrda Coompanion verkar för hållbart, tillsammansägt företagande i hela landet.  Hitta ditt närmsta Coompanion!

Experter på samarbete

Få en flygande start genom vår rådgivning, prata med oss om gemensamt ägda energilösningar eller lokal service. Läs mer om våra tjänster här!

 

Vi är ett kooperativ

Nära 1000 medlemsorganisationer, kooperativ, studieförbund och offentliga aktörer, verkar för fler och bättre kooperativ genom ett regionalt Coompanion. Vår styrelse  – som du hittar här – representerar hela landet och har en bred kooperativ bransch- och expertkompetens.

Varför kooperativ?

Vi hävdar att kooperation är det mest hållbara och demokratiska sättet att driva företag. Grunden för det är de sju kooperativa principerna.

Läs mer

Coompanion och de Globala Målen

Vi har en vision om en jämlik och demokratisk samhällsutveckling genom entreprenörskap präglat av hållbarhet och kooperation. För att komma dit tar Coompanion sikte på de globala målen, som världens länder genom FN tillsammans kommit överens om.

Ni vet väl om att vi kan hjälpa er ta första steget mot ett mer hållbart företagande? Ta kontakt med Coompanion där ni bor eller skapa er egen action plan på sajten StartaHållbart.se.

 

Här kan du läsa om några delmål som vi lägger extra stor vikt vid!

JämställdhetJämställdhet
5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

 

anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtAnständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
8.3 Främja utvecklingsinriktad politik som stödjer produktiv verksamhet, skapande av anständiga arbetstillfällen, företagande, kreativitet och innovation samt uppmuntra att mikroföretag liksom små och medelstora företag växer och blir en del av den formella ekonomin, bland annat genom tillgång till finansiella tjänster.

 

minskad ojämnlikhetMinskad ojämlikhet
10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

 

hållbara städer och samhällenHållbara städer och samhällen
11.A Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden genom att stärka den nationella och regionala utvecklingsplaneringen.

 

Coompanion tar sikte på de globala målenHållbar konsumtion och produktion
12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

 

genomförande och globalt partnerskapGenomförande och globalt partnerskap
17.17 Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället vilka bygger på erfarenheterna från andra partnerskap och deras finansieringsstrategier.