COOPCAMP försöker förbättra kunskapen om samarbetsmodellen och relaterade kompetenser bland gymnasieelever, med särskild uppmärksamhet åt studenter från vetenskapliga och tekniska skolor. I synnerhet bör unga studenter sättas i en position för att förstå modellens särdrag och hur man skapar och hanterar ett kooperativ. I själva verket är kooperativmodellen sällan ett ”förstahandsval” för ungdomar, även med relevant teknisk kompetens och kompetens. Oftast får de tillgång till försvagade anställningsformer och går med i samarbetsmodellen endast som ett sista val i händelse av industriell kris. Tvärtom passar den kooperativa modellen särskilt väl detta specifika mål, eftersom den fokuserar på personlig kapacitet snarare än tillgången på kapital.

För att uppnå detta allmänna mål kommer projektet ”Coopcamp” att sträva efter följande specifika mål:

COOPCAMP-konsortiet består av: REVES AISBL, Cooperativa Sociale AGORA (IT), CONCERTES – Concertation des organisations représentatives de l’économie sociale ASBL (BE), COOMPANION Östergötaland (SE), COOMPANION – Kooperativ Utvleking Jämtland (SE), COOMPAN (SE), FISE – Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (PL), LEGACOOP FVG (IT), UCOERM – Unión de Cooperativas de Enseñanza Región de Murcia (SP), UCOMUR (SP), Parsec cooperativa sociale (IT), Università Roma- Tor Vergata (IT), Sol.Co Camunia – Consorzio Cooperative Sociali (IT), Confcooperative BLTV (IT).

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!