Projektet Fler i arbete via ASF syftar till att genom satsning på start, stimulans och tillväxt av ASF, ska minska antal personer som idag saknar sysselsättning och arbete.

Inom projektet kommer Coompanion Östergötland, Region Östergötland och ASF tillsammans arbeta med: – Att utröna möjligheten och behoven för start av gemensamt säljbolag för att stärka ASF i sin försäljning mot kund både det privata näringslivet och den offentliga sektorn.

Coompanions del i detta projekt är att stärka och utveckla ASF så det utvecklar sin marknadsmässiga verksamhet och ökar antalet anställda.

Kontakta oss om du vill veta mer!

Vad är ASF?

Vissa företag arbetar både för att skapa vinst och för att skapa jobb för personer som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa. De kallas arbetsintegrerande sociala företag eller ASF.

Fler i arbete via ASF
Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!