”Tomma Hus” är ett samarbetsprojekt mellan Coompanion Östergötland, Hela Sverige ska leva Östergötland och Motala kommun som rönt stort intresse.

Tanken med projektet ”Tomma hus” har varit att hitta verktyg och metoder för att identifiera hus och fastigheter på landsbygden som inte används. Och sedan försöka fylla dem med nytt liv, boende och/eller verksamhet. Vi vet att det finns ett stort behov av boenden på landsbygden och steget till nybyggnation kan vara långt av olika anledningar.

Det finns outnyttjade resurser i form av hus/fastigheter i varierande skick, som står oanvända idag. Hittills har vi genom engagerade lokala utvecklingsgrupper på landsbygden i Motala kommun identifierat cirka 200 byggnader.

Tanken var att ge fler människor möjlighet att kunna bo, leva och verka på landsbygden för att skolan, butiken och macken ska finnas kvar, men även för fortsatt gemenskap och naturliga mötesplatser på landsbygden. Intresset för att bo och verka på landsbygden är stort men det finns inte så många fastigheter att hyra eller köpa.

Se filmen

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!