Pling skapar en hållbar stadsmiljö

pling_fart_liggandePling transport är ett kooperativ som visar hur valet av hållbara transporter minskar förekomsten av bilar och lastbilar i Göteborg.
Med cyklarna kommer blir det inte bara mer plats det blir ansikten och mänskliga möten i på gatorna.

Plings cykeltransporter klarar allt från smörgåstårtor till mindre kontorsflyttar. Parallellt med sin växande transportverksamhet i centrala Göteborg utvecklar de också ännu bättre lastcyklar.

Över hälften av alla transporter i europeiska städer som idag sker med lastbil och bil är så små och går så korta sträckor att de lika gärna kan ske med lastcykel. Dessa har många fördelar. Yta frigörs, buller och luftutsläpp minskar och det blir ansikten i stadsbilden istället för fordon. Energiförbrukningen blir också minst 10 gånger lägre med lastcykeltransport jämfört med motorfordon och resursförbrukningen för att tillverka en lastcykel är 25 gånger mindre jämfört med att tillverka ett motorfordon.

Pling har idag blivit en etablerad syn i stadsbilden i Göteborg och är i tillväxt. De kör bland annat för Göteborgs universitet.

Pling Transport blev Årets Kooperativ i Göteborgsregionen 2015 och var samma år en av fyra nominerade till utmärkelsen nationellt.

Kooperativet har även sökt och erhållit en innovationscheck från Vinnova för att utveckla en ny sorts lastcykel.

Läs mer om Pling Transport här!