Pling transport cyklar för en bättre stadsmiljö

Pling transport är ett kooperativ som visar att det är möjligt att byta bilar och lastbilar mot ansikten i stadsmiljön. Deras cykeltransporter klarar allt från smörgåstårtor till mindre kontorsflyttar. Parallellt med sin växande transportverksamhet i centrala Göteborg utvecklar de också ännu bättre lastcyklar.

Över hälften av alla transporter i europeiska städer som idag sker med lastbil och bil är så små och går så korta sträckor att de lika gärna kan ske med lastcykel. Dessa har många fördelar. Yta frigörs, buller och luftutsläpp minskar och det blir ansikten i stadsbilden istället för fordon. Energiförbrukningen blir också minst 10 gånger lägre med lastcykeltransport jämfört med motorfordon och resursförbrukningen för att tillverka en lastcykel är 25 gånger mindre jämfört med att tillverka ett motorfordon.

Ett innovativt kooperativ som omsätter sina idéer i närmiljön.Cykeltransporter har potiential att bli en viktig pusselbit för att skapa en hållbar stad. Verksamheten stämmer väl överens med Göteborgs strävan att vara en demonstrationsarena för nya transporter och teknikinnovationer.

Pling Transport är ett bra exempel på att kooperativ är ett sätt att driva företag där affärer och hållbar utveckling förenas.

 

www.plingtransport.se