Bild av Anna Shvets, Pexels

Ett nytt recept för matsystemet

Nu stärker vi tillsammans livsmedelsberedskapen i Sverige. Vi är en av de 8 innovationsplattformar som Vinnova utsett för att transformera matsystemet så att det blir hållbart för både människa och miljö. Och dessutom får bättre motståndskraft i händelse av kris eller krig.

Coompanion ska tillsammans med Civilförsvarsförbundet och Mikrofonden utforska hur vi kan höja Sveriges livsmedelsberedskap. Det handlar till exempel om att producera mer mat, och mer näringsrik mat, lokalt. Vi behöver i högre grad dela produktionsresurser som mark, lager, förädling, logistik och försäljningskanaler. Vi vill att alla i Sverige ska vara delaktiga i lokal matproduktion på ett eller annat sätt – som att odla, investera i eller konsumera lokalt producerad mat till rimliga priser.

Vår mission

År 2030 ska Sverige vara tillräckligt självförsörjande på livsmedel för att hela befolkningen ska klara 30 dagar utan tillgång till importerade insatsvaror eller livsmedel, utan att ge avkall på kraven om hållbar produktion.

Vi vill trygga matsystemet i Sverige genom att sprida riskerna och skapa en större mångfald av hållbara matproducenter runt om i hela Sverige. Vi vill bygga en ökad hemberedskap och kunskap om småskalig hållbar matproduktion. Vi vill skapa en starkare social infrastruktur med tillsammansfokus där vi delar produktionsresurser, får en ökad förmåga att producera och även ta tillvara de livsmedel och grödor som produceras. Det ska finnas näringsrik mat till alla, som skapas nära och tillsammans!

Våra tre civilsamhällesorganisationer har som syfte att hitta tillsammanslösningar på aktuella samhällsutmaningar och har med begränsade medel under lång tid skapat samhällsförbättring, trygghet och ökad förmåga hos människor. Nu vill vi stärka och nyttja denna kraft för ett mer hållbart livsmedelssystem, i hela kedjan. Vårt arbete i det här innovationsprojektet finansieras av Vinnova. Tillsammans stärker vi Sveriges livsmedelsberedskap.

Läs mer om Vinnovas 8 innovationsplattformar – ett nytt recept för matsystemet

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!