Bild av Pragyan Bezbaruah

Projektet TransFarm (TRANSborder cooperation for circular soil-less FARMing systems) ska främja cirkulärt jordfritt jordbruk för stadsbönder och målet är att introducera cirkulär livsmedelsproduktion i urbana stadsområden. I projektet undersöker vi, tillsammans med våra projektpartners, möjligheten att odla grönsaker och fisk året runt inom stadsområden.

Ett av de primära målen med Transfarm är att främja lokal matproduktion och minska transportavstånden för livsmedel genom akvaponi. Genom att främja utvecklingen av akvaponisk odling i Östersjöregionen kommer det nystartade TransFarm-projektet att spela en viktig roll i att uppnå dessa mål.

Akvaponi är en hållbar och resurseffektiv metod för odling av grönsaker och fisk. Genom att kombinera vattenbaserad odling (hydroponi) och fiskodling (akvakultur) i ett sammanhängande system skapas en symbiotisk relation där avfallet från fiskarna används som näring för växterna, vilket i sin tur renar vattnet för fiskarna. Akvaponi minimerar vattenförbrukningen och minskar behovet av konstgödsel och bekämpningsmedel, vilket gör det till en hållbar metod för livsmedelsproduktion.

Utvecklar smarta affärsmodeller för akvaponi

Inom Transfarm är Coompanions roll fokuserad på att utveckla smarta affärsmodeller inom området akvaponi. Genom att identifiera och utforska affärsmöjligheter inom akvaponi kan Coompanion hjälpa lokala entreprenörer och stadsbönder att skapa lönsamma och hållbara företag.

TransFarmprojektet är ett samverkansprojekt som koordineras av Centrum för Framtidsforskning vid Åbo Universitet. Övriga projektpartners är Coompanion Roslagen & Norrort och Campus Roslagen AB (Norrtälje), University of Latvia (Riga) och Estonian University of Life Science (Tarto). Projektet startade i mars 2023, och pågår under tre år och har en projektbudget på 1,87 miljoner euro, varav EU finansierar 1,5 miljoner euro via Central Baltic-programmet.

Projektledare affärsmodeller: Sarah Thorsaeus

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!