3.504
Medborgarstyrd samhällsservice

Tillberga GrannskapsService (TGS) är en ekonomisk förening där tillbergaborna har möjlighet att gå med som medlemmar och där vi arbetar med medborgarstyrd samhällsservice.

Vi bedriver, på uppdrag av Västerås Stad, verksamhet inom:

  • verksamheter för äldre och funktionsnedsatta
  • förskola och skolbarnomsorg
  • restaurang Rallarrosen
  • fritidsgård
  • biblioteks- och kulturverksamhet
  • teknik- och idrottsverksamhet
  • Tillbergabadet

 

Upphandlade avtal med Västerås Stad sedan 1993. Bedriver hemtjänst enlig LOV och även förskola (ej upphandlad).

Tjänster och produkter
Demokratiutveckling, Förskoleverksamhet, Kultur & fritidsverksamhet, Teknik & idrottsverksamhet, Verksamheter för äldre och funktionsnedsatta

Kontaktuppgifter

Telefonnummer
Följ företaget på sociala medier
Så bidrar företaget till Globala målen
Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!