En budget är mest allmänt en prognos över framtida planerade ekonomiska händelser. Att ha koll på ekonomin genom att göra budgetar är viktigt. Du kan använda dom för att se om din affärsidé är realistisk rent ekonomiskt, det vill säga hur mycket du måste sälja för att täcka kostnaderna och gå med vinst. Du kan också få en uppfattning kring vad som skapar lönsamhet samt få viktig information kring hur stora inköp du kan göra eller om du behöver minska kostnaderna. Du kan även använda budgetar för att styra verksamheten genom att ge dig underlag för prioriteringar.

Nedan kan du ladda ner mallar för resultatbudget, likviditetsbudget och uppstartsbudget

Resultatbudget 
Syftet med en resultatbudget är att göra en prognos av företagets resultat. En resultatbudget upprättas genom att lista det egna företagets förmodade intäkter och kostnader för att se vilket resultat det egna företaget kan förväntas uppnå. En omsorgsfullt utformad resultatbudget är ett bra hjälpmedel när man avgör om en affärsidé är realistisk.
När företaget är startat är det bra att jämföra de faktiska kostnaderna med de budgeterade kostnaderna för att se att verksamheten är på rätt spår så glöm inte att spara budgeten och fortsätt att utveckla den allt eftersom företaget utvecklas.

Kontakta gärna din rådgivare på Coompanion Skåne för att få hjälp längs vägen.

ladda ner resultatbudget basic här (en enklare mall)

ladda ner resultatbudget stor här (en mer avancerad mall, från dropbox)

Likviditetsbudget 
En likviditetsbudget hjälper dig att hålla koll på om ditt företags pengar (likvida medel) kommer att räcka för att täcka månadens utgifter.
Budgeten bygger på att man fyller i vilka inbetalningar och utbetalningar du gjort, hur mycket pengar du har tillgängligt på kontot idag, samt uppskattningar på de inbetalningar och utbetalningar som kommer framöver. Du kan då se om dina pengar kommer att räcka till för att driva företaget eller om du måste dra ned på kostnader eller öka dina intäkter.

ladda ner mall för likviditetsbudget här (från dropbox)

Du börjar att fylla i hur mycket pengar ditt företag har på tillgängligt i början av månaden för januari månad (Den gulmarkerade rutan). Du kan döpa om månaderna till månad 1, 2, 3 om du börjar på en annan del av året.

Fyll sedan i företagets uppskattade inbetalningar för den första. Gör sedan samma sak med företagets utbetalningar. Förslag till inbetalningar och utbetalningar finns i mallen.

Sedan fyller du i de kommande månaderna. Du kommer att se hur ditt företags likviditet (pengar som kan användas direkt) utvecklas över tid. Om den visar på minus i fältet ”utgående likvida medel” behöver du minska utbetalningarna eller öka dina inbetalningar.

Startbudget
Beräkna kostnaderna för att starta företaget och var pengarna kommer ifrån

Lada ner mall för startbudget här

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om affärsplaner.

Här kan du läsa mer om idéskisser.

Här kan du se en film om olika företagsformer

Här kan du läsa mer om affärsidéer på verksamt.se

Här kan du läsa mer om skillnaderna på hobby och näringsverksamhet

Här kan du läsa mer om egenanställning (att kunna fakturera kunder utan att starta företag)

Välkommen att boka ett möte

Jonas Carlstedt, företagsutvecklare Coompanion Skåne
jonas.carlstedt@coompanion.se
0723-54 07 11

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!