Local Food Nodes är ett öppet och kostnadsfritt gräsrotsverktyg som skapats och utvecklats i dialog med lokala matproducenter under många år. I detta projekt har vi vidareutvecklat efterfrågade funktioner, samt genomfört praktiska tester av dessa i Skåne. Målet med projektet har varit att vid projektets slut kunna erbjuda Skånes alla matproducenter ett vidareutvecklat och öppet verktyg som är fritt att använda sig av för att distribuera och administrera sin försäljning direkt mot slutkonsument på en lokal marknad.

Under lång tid har frågan kring lokalproducerad mat varit på agendan under olika benämningar både i landsbygdsmiljö och i städer. De har gått under namn som gårdsbutiker, bondemarknader, urban farming och så vidare. Intresset för lokalproducerad mat har generellt sett ökat i samhället och det finns idag en hel del initiativ som försöker främja lokal mat i olika former som exempelvis REKO-ringar eller matkassar med lokalproducerad mat från olika gårdar. Det har dock saknats en storskalig lösning som kan hjälpa mindre matproducenter att bli mer lönsamma genom att nå ut i större skala och att kunna hantera produkternas väg till konsumenten på ett effektivt och användarvänligt sätt.

Syftet med projektet har därför varit att skapa verktyg och förutsättningar för lokala producenter att öka sin lönsamhet och sysselsättningsgrad genom att genomföra fallstudier som testar och validerar funktioner som efterfrågas av producenter av lokalt odlad mat för att förbereda en bred lansering av ett digitalt verktyg som:

• Hjälper skånska lokala matproducenter att på ett effektivare sätt paketera skräddarsydda erbjudanden, hantera marknadsföring, försäljning och distribution till kunderna.

• Hjälper skånska lokala matproducenter att samverka för att underlätta försäljning av olika närodlade produktpaket till kunderna.

• Hjälper skånska konsumenter att lättare kunna köpa, betala och få levererat närodlade produkter.

Projektet har ägts av Coompanion Skåne i samverkan med Local Food Nodes och finansierats av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektperioden har varit november 2022 – februari 2024.

I mars 2023 – då funktionerna postorder, hemkörning, matkasse och gårdsutlämning hade släppts – belönades arbetet med Region Skånes miljöpris. Priset delades ut med följande motivering: ”Med en lättanvänd plattform vill initiativtagarna förkorta livsmedelskedjan genom att eliminera mellanhänder. Initiativet bidrar till nya och stärkta relationer mellan producenter och konsumenter, en fördjupad insikt kring lokal matproduktion och på sikt en säkrare livsmedelstillgång i regionen.”

Besök plattformen: localfoodnodes.org/sv

Se videolathundar: localfoodnodes.org/sv/faq

För fortsatt drift och utveckling av sidan ansvarar Local Food Nodes Röstånga Ekonomisk förening.

Kontaktperson Local Food Nodes (LFN):

Albin Ponnert, grundare LFN

E-post: albin@localfoodnodes.org

Mobil: 073-5325945
Projektet har ägts av Coompanion Skåne i samverkan med Local Food Nodes och finansierats av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!