ØreXund – Entreprenörskap över sundet som gör skillnad

År 2020-2022 drev Coompanion projektet ØreXund, ett entreprenörskapsprogram för hållbara/kooperativa företag i Öresundsregionen. Under 1,5 år affärsutvecklade vi 134 deltagande start-ups och företag, hälften svenska och hälften danska, i ett nio veckor långt exkubatorsprogram.

Projektet genomfördes tillsammans med våra danska partners Kooperationen och Tänketanken Demokratisk Erhverv och vi tar med oss en rad lärdomar från arbetet.

Exkubatorns fokus på demokratiska och hållbara företag lockade en mängd olika entreprenörer, både när det gäller kön (63 % av deltagarna var kvinnor), professionell/akademisk bakgrund och nationalitet. Deltagarna var oftare syftes- och värderingsdrivna än vinstdrivna och nästan alla arbetade med hållbarhet i någon mening. Dessa entreprenörer uttryckte att de tidigare haft svårt att hitta den typ av affärsrådgivning och nätverk de behöver. Ofta känner de att de ”inte passar in” på mer konventionella entreprenörskapsprogram/insatser. Därför har en känsla av gemenskap, att hitta andra människor som är intresserade av samma frågor, affärsrådgivare som förstår deras motivation och potentiella samarbetspartners att arbeta eller bara diskutera med, varit särskilt viktig för kursdeltagarna.

Medan nästan alla deltagare har haft stort fokus på hållbarhet, har fokus på demokratisk organisering varierat. Vissa gick med i programmet specifikt för att starta ett kooperativ, medan andra visste lite om ämnet från början. Programmet lyckades främja demokratiskt entreprenörskap för båda grupperna, genom att 1) ​​inspirera och utbilda entreprenörer att tänka på den demokratiska formen och visa exempel på framgångsrika demokratiska företag och 2) ge råd till entreprenörer som redan var intresserade av att starta ett kooperativ om hur man bygger och organiserar sina företag.

Hållbarhet och demokratiskt ägande går hand i hand. Även om inte alla bestämde sig för att skapa ett kooperativ på plats, fanns det en grupp entreprenörer som var intresserade av att starta och/eller utveckla en demokratisk organisation. Detta innebär att fokus på hållbarhetsintresserade företagare kan vara en bra utgångspunkt när man vill främja kooperativ.

Sammantaget tror vi att projektet har ringat in ett behov. Vid samtal med deltagarna berättar många att Ørexund är det sammanhang som man letat efter men aldrig hittat. 

“It’s truly been the source of inspiration and life-altering experience I hoped for. The people in the programme have been so great, participants as well as consultants. I can’t imagine going back to work in a traditional hierarchical company. 9 weeks ago we we’re just 2 people planning on creating the democratically-owned company together. Now, at the end of the programme, 5 more have joined and we have 1 very large and rapidly developing project as well as 3 other very interesting projects about recycle, culture and potential clients and collaborators coming in. Thank you so very much!!”

“It’s been a dream of mine for years to start a democratically-owned company. Also, just to get to know some of the people in the kooperative organisations and companies in order to get to learn more about the ways to organize and work in this way. I started the programme with an idea about what my project was but quite fast it became clear to me that the entrepreneurship I really was about to undertake was creating the company that could handle the project and other together with other people… simple but what a revelation the programme has been! :)”

En mer utförlig sammanställning av projektets erfarenheter finns samlade i ett white paper som finns att ladda ner här

Projektets hemsida har information om projektets upplägg : orexund.coop

Kontaktperson:

Elin Dagerbo, projektledare

elin.dagerbo@coompanion.se

070-091 91 41

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!