Arbetsintegrerande sociala företag (ASF)

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) är sociala företag som styrs av dem som arbetar i dem. Företagets affärer används för att skapa jobb för dessa och andra som har eller har haft svårt att få arbete.

Hur starta ett ASF?

En första start för exempelvis kommuner, myndigheter och organisationer som vill lära sig mer om ASF är att ta hjälp av Coompanion. Studiebesök och inspirationsföreläsningar är ett bra första steg. Det nästa är ofta att göra en etableringsananalys. Då blir det en genomlysning av alla förutsättningar samtidigt som viktiga partners mobiliseras.

Kontakta ditt Coompanion för mer information.

Coompanion för ASF

Nya ASF startas ofta i partnerskap – med myndigheter, med befintliga sociala företag och lokalt näringsliv till exempel. Coompanion rattar ofta dessa.

ASF Akademin är ett nationellt projekt som Coompanion driver tillsammans med ett brett partnerskap Det pågår 2018-2021 och innebär möjlighet till kompetensutveckling för ASF i hela landet. Coompanion regionalt har mycket samarbete med och projekt för Coompanion

Mer info på Sofisam

Sofisam.se  finns information om ASF samlat. Här finns också register över ASF i hela Sverige, nyheter om ASF och information om regelverk från myndigheterna.

Tillväxtverket administrerar sidan i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och SKL.