Sprida

Sprida

Soc FranchisingEtt nätverk av sociala företag som samarbetar och stöttar varandra är ett beprövat och i många fall nödvändigt sätt att sprida fungerande verksamheter till fler orter och regioner.

Spridningen görs genom att etablera en stödstruktur. Det kan vara registrerade företag, det kan också vara olika arbetsgrupper med varierande verksamhet men med ett gemensamt organisationsnummer.

Vidare finns det tillgång till professionellt stöd inom de flesta av de områden ett socialt företag behöver stöd med, finansiering, myndighetskontakter, hjälp med att ansöka om medel och arbetsgivarfrågor. En stödstruktur måste kunna ge stöd till både företag, grupp samt individ. Stödstrukturen har etablerad kontakt med myndigheter och erbjuder både arbetsträning och karriärvägar, inom företaget och/eller vidare till annan arbetsgivare.

Exempel på stödstrukturer

Social Franchising är ett färdigt koncept som man får hjälp att implementera i sin organisation. Det underlättar vid start av sociala företag, men fungerar även som ett stöd under företagets olika utvecklingsfaser.

Macken är ett exempel på spridning av ett framgångsrikt koncept.

Vägen ut! kooperativen är ett annat exempel på verksamhet som använder sig av denna stödstruktur. Vägen ut! kan även utgöra exempel på när företag sköter gemensamma tjänster och skapar korsvist ägande i form av konsortiemodellen.

En annan form av konsortiemodell är den som upprättats i Östergötland i form av Kooptjänst som kan ses som en federativ koncern där olika verksamheter utgör arbetsställen i ett och samma företag. Både Vägen ut! kooperativen och Kooptjänst är stödstrukturer som erbjuder ekonomihantering, marknadsföring, hjälp med inköp, utbildning och kompetensförsörjning samt stöd i lednings- och personalfrågor.

Glada Hudikmodellen är ytterligare ett exempel. I denna modell ger Arbetsförmedlingen och kommunen ekonomiskt stöd till Coompanion för stöd till de företag som ingår i modellen.

Även olika former av sociala inkubatorer har vuxit fram lokalt och regionalt vilka ger stöd i uppstartsfasen genom att exempelvis erbjuda lokaler, affärsutveckling, utbildning och administration. Samtliga nämnda modeller har utvecklats av sociala företag i nära samarbete med Coompanion.