Starta

Starta

Sociala foretagCoompanion ger rådgivning till de som står i begrepp att starta. Vi kan vara mentorer, samarbetspartner och även delta aktivt i själva bildandet samt hjälpa till att rekrytera styrelseledamöter om behov finns.

Vi erbjuder rådgivning inom organisation, ledarskap, finansiering, affärsutveckling samt hjälp i kontakter med myndigheter som Skatteverket, Arbetsförmedlingen, tillståndsgivare m.fl. Vi har även anpassade dokument för affärsplan, kompanjonavtal, stadgar, kollektivavtal etc.

Kontakta ditt lokala Coompanionkontor för mer information om start av sociala företag.