Stödja

Stödja

Decennier av stöd till sociala entreprenörer har lärt oss att förankring och mobilisering kring de sociala företagen är A och O. När till exempel en kommun vill testa det sociala företagandets möjligheter hjälper vi till att hitta ett upplägg som involverar vad det sociala företaget behöver.

Vi skräddarsyr inspirationsmöten, workshops och utbildningar både till beslutsfattare, de som skall stötta de sociala entreprenörerna samt till den grupp som ska starta.

Slutrapport

Temagruppen för Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi beskriver i denna rapport hur sociala företag kan motverka utanförskap för personer som har svag förankring på arbetsmarknaden:

Slutrapport: Temagruppen Entreprenörskap & Företagande inom social ekonomi

Kontakta ditt lokala Coompanionkontor för mer information om stöd.