Utveckla

Utveckla

Skräddarsydda utbildningar, ofta i samarbete med andra företag och studieförbund, är en av Coompanions främsta kompetenser. Utbildningen pågår parallellt med utvecklingen av företaget och de utmaningar gruppen möter blir ofta temat för utbildningens innehåll.

Ett annat fokus är förstås det kooperativa arbetssättet– det vill säga att deltagarna skall ha ett demokratiskt inflytande över företaget som de startar och driver. Därmed tas varje individs resurser i anspråk. Mycket hänger på ledarfunktionen, ett behov som vi möter med att erbjuda ledarskapsutbildning.

Vidare är Coompanion en professionell part i ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Företagen behöver både konsulthjälp och finansiering för att förverkliga sina idéer.

Kontakta ditt lokala Coompanionkontor för mer information.