Sociala företag – en dörröppnare till arbetslivet

Socialt företagande är ett mångtydigt begrepp med många olika definitioner och inriktningar. De kan vara arbetsintegrerande, ha fokus på rehabilitering eller på social gemenskap och sysselsättning. De kan också ha olika organisationsformer. Gemensamt är att de alla har sociala mål.

Coompanion arbetar med Arbetsintegrerande socialt företagande (ASF), som alltså är en del av det sociala företagandet. Ett sådant socialt företag drivs av människor som tidigare var utan jobb, och som hjälper andra som är i samma situation de en gång fanns i. Det är affärsverksamheten i företaget som gör det möjligt att nå det sociala målet – att skapa arbete och anställning.

Coompanion är företagsutvecklare för demokratiskt ägda företag – kooperativ – och vi finns över hela landet. Förutom vår kostnadsfria rådgivning till grupper som vill starta företag tillsammans, jobbar vi på många olika sätt för att förenkla för socialt företagande.

Det innebär ofta att skapa ett samarbete mellan myndigheter, de sociala företagen och Coompanion. Ett exempel på en sådan stödstruktur är Glada Hudik-modellen.

www.gladahudikmodellen.se

I Östergötland finns Kooptjänst som i sig självt också är ett arbetskooperativ. De erbjuder starthjälp, driftsstöd och utvecklingsresurser. Nya verksamheter blir en del av företaget, vilket ger stabilitet och samverkansmöjligheter.

www.kooptjanst.se

På inkubatorn för socialt företagande, Sfinx i Göteborg, får deltagarna all hjälp de behöver. Ekonomistöd, utbildning, hälsostöd, organisation och karriärstöd. Coompanion (ibland i samarbete med andra) startar också företagen och leder dem tills deltagarna tar över. Detta gör det möjligt att stegvis och utan risk bli delaktig i att starta ett socialt företag. Genom samarbete med de sociala entreprenörerna, myndigheterna och andra organisationer och företag bäddar vi för bra start och utveckling av sociala företag.

www.sfinx.coop

Musketörerna i Sjuhärad, ROSAK i Roslagen och PASS i Skaraborg är exempel på sociala företag som tillsammans arbetar med Coompanion. På så sätt kan de effektivt hantera gemensamma frågor och olika typer av administration för de sociala företagen.

www.rosak.se