Vi arbetar i olika projekt – här listas några.

Pågående projekt

Fair Fund

Syftet med projektet är att i samarbete med regionala aktörer och utifrån behoven hos mindre företag, etablera ett attraktivt finansierings- och affärsutvecklingsstöd med koppling till Agenda 2030, med fokus på gångbara affärs- och finansieringsmodeller för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Detta ska leda till ett sammanhållet regionalt ekosystem som stärker utvecklingen av hållbara och innovativa mindre företag.

Projektet kommer att ta fram en struktur för finansiering och affärstöd som kan härbärgera en satsning på Impact.

För att utreda behoven hos företagen i målgruppen kommer projektet att arbeta i nära samarbete med ett antal företag med ett antal konkreta frågeställningar. De deltagande företagen kommer i den här processen få:


Empowerment+

Vilken roll har och skall civilsamhällets roll i arbetsmarknadspolitiken vara? Det var utgångspunkten för ESF-projektet Empowerment+. Projektets parter, som är ABF, Coompanion Sverige, Convoy, Funktionsrätt Sverige, IF Metall, Hela Sverige Ska Leva, RF-Sisu, Rädda Barnen och Smart Sverige, har under ett år kartlagt, utrett och bedrivit ett intensivt praktiskt innovationsarbete lokalt på sex platser som har lett fram till en rad insikter och förslag. Ideburen sektor erbjuder omistliga värden för en långsiktigt hållbar arbetsmarknad där fler kan bidra till 100 procent av sin förmåga. Idéburna aktörers unika värden kan sammanfattas i tre ord:
Flexibilitet – Större möjlighet till individuell anpassning i utvecklingsprocesser.
Engagemang – 10 000-tals erfarna människor med personligt engagemang som kan stödja individen att övervinna sina svårigheter och att ta nästa steg i sin utveckling. Uppsökande och motiverande.
Helhetssyn – Möter människan som en helhet – fysiskt, psykiskt och socialt. Ser till vardagsliv och arbete, individ och familj. Skräddarsyr utvecklingsprocesser för individens försörjning, livskvalitet och delaktighet i samhället.

Se kort film om projektet:

https://youtu.be/hF-wYL2k7YU

Nyttiga affärer 2.0

Ett tvåårigt projekt som löper till december 2023 med fokus på samhällsnyttiga, sociala företag i hela länet som bemannas av Coompanion Sörmland. Projektet ägs av Region Sörmland med finansiering från Samordningsförbundet RAR. Ett relativt stort antal företag och initiativ är kopplade till projektet, liksom flera kommunala representanter och beslutsfattare med fokus på upphandling, affärsutveckling m m. 

Läs mer på projektsidan: http://nyttigaaffarer.se

2030 Biz

I projektet 2030 Biz får mindre företag i Västerbotten, Sörmland och Göteborgsregionen utveckla ett långsiktigt hållbarhetsarbete och påbörja omställningen.
Coompanion och CSR Västsverige stöttar nu fler små och medelstora företag att ställa om. Projektet omfattar cirka 100 företag och 400-500 deltagare.
Projektet 2030 Biz pågår till oktober 2023 och är delfinansierat av Europeiska unionen. Vi riktar oss mot företag som har 5-99 anställda.

Läs mer på projektsidan: https://2030biz.se/ 

Avslutade projekt

Förstudie: Kompetens & Kapacitet

I samarbete med Coompanions regionala enheter inom Östra Mellansverige har vi tilldelats en förstudie där vi utforskar begrepp som kompetens, kompetensutveckling och kapacitet för att undersöka hur jobbmöjligheter och kunskapsnivåer kan förstärkas i hela regionen. Förstudien ska leda fram till en plan för ett genomförandeprojekt i syfte att förstärka strukturerna på arbetsmarknaden.

Läs mer på esf-rådets projektbank: https://www.esf.se/resultat/projektbanken/projekt/?dnr=2020/00693

Förstudie: 2030 Academy ÖMS

Coompanion Sörmland har via Regionalfonden tilldelats en förstudie för att undersöka förutsättningarna till ett program och ett kontinuerligt affärsutvecklingsstöd till i första hand små, medelstora företag att bidra till hållbarhet och Globala Målen. Förstudien var ett samarbete inom Coompanion Östra Mellansverige under 2021.

Läs mer här: https://coompanion.se/impact/

Nyttiga affärer 1.0

Tillsammans med Nyköpings kommun, Create Business Incubator, Region Sörmland, MDH/Idélab och Munktell Science park driver vi det regionala utvecklingsprojektet Nyttiga Affärer för att etablera ett ekosystem inom socialt och hållbart företagande i Sörmland. Projektet har stöd från Tillväxtverket med delfinansiering från samtliga projektparter. Läs mer om projektet på hemsidan. Det går även bra att kontakta annika.lofgren@coompanion.se om du vill veta mer.

Utveckla företag på landsbygden

Vi arbetar med att förbättra samarbete och kunskapsutbyte mellan länets lokala och regionala stödaktörer och de minsta företagen på landsbygden. Vi upptäcker och skapar digitala vägar och verktyg för snabbare matchning mellan resurser och behov. Projektet är ett samarbete mellan Coompanion Sörmland och Coompanion Uppsala län, finansierat av Tillväxtverket. Kontakta jonas.bergvall@coompanion.se om du vill veta mer.

Förenade inköp

Projektet syftar till att lyfta och informera om inköpsföreningar och deras roll i våra matsystem.
Projektet har som övergripande mål att bidra till att fler inköpsföreningar startas samt att befintliga inköpsföreningar inleder djupare samarbeten, både sinsemellan och med lokala matproducenter på landsbygden. Projektet finansieras av Jordbruksverket. Läs mer om projektet på hemsidan. Det går även bra att kontakta maria.ahlin@coompanion.se om du vill veta mer.

Utbildning i entreprenörskap på St Eskils gymnasium

Under hösten 2019 utbildade vi drygt 400 elever och lärare i ämnet entreprenörskap kopplat till bland annat globala målen på St Eskil gymnasium i Eskilstuna. Kontakta sormland@coompanion.se om du vill veta mer om hur arbetet med skolorna såg ut och hur resultat blev.

Förstudie kring energikooperativ

Tillsammans med kollegorna inom Coompanion Östra Mellansverige arbetade vi under hösten 2019 med en förstudie kring att stötta skapandet av energikooperativ och andelsägda solcellsparker.

Förstudien var ett samarbete med Tillväxtverket Östra Mellansverige och var färdig december 2019. Läs gärna rapporten från förstudien!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!