Vi arbetar i olika projekt – här listas några.

Pågående projekt

Förstudie: Kompetens & Kapacitet

I samarbete med Coompanions regionala enheter inom Östra Mellansverige har vi tilldelats en förstudie där vi utforskar begrepp som kompetens, kompetensutveckling och kapacitet för att undersöka hur jobbmöjligheter och kunskapsnivåer kan förstärkas i hela regionen. Förstudien ska leda fram till en plan för ett genomförandeprojekt i syfte att förstärka strukturerna på arbetsmarknaden.

Läs mer på esf-rådets projektbank: https://www.esf.se/resultat/projektbanken/projekt/?dnr=2020/00693

Nyttiga affärer 2.0

Ett tvåårigt projekt som löper till december 2023 med fokus på samhällsnyttiga, sociala företag i hela länet som bemannas av Coompanion Sörmland. Projektet ägs av Region Sörmland med finansiering från Samordningsförbundet RAR. Ett relativt stort antal företag och initiativ är kopplade till projektet, liksom flera kommunala representanter och beslutsfattare med fokus på upphandling, affärsutveckling m m. 

Läs mer på projektsidan: http://nyttigaaffarer.se


Avslutade projekt

Förstudie: 2030 Academy ÖMS

Coompanion Sörmland har via Regionalfonden tilldelats en förstudie för att undersöka förutsättningarna till ett program och ett kontinuerligt affärsutvecklingsstöd till i första hand små, medelstora företag att bidra till hållbarhet och Globala Målen. Förstudien var ett samarbete inom Coompanion Östra Mellansverige under 2021.

Läs mer här: https://coompanion.se/impact/

Nyttiga affärer 1.0

Tillsammans med Nyköpings kommun, Create Business Incubator, Region Sörmland, MDH/Idélab och Munktell Science park driver vi det regionala utvecklingsprojektet Nyttiga Affärer för att etablera ett ekosystem inom socialt och hållbart företagande i Sörmland. Projektet har stöd från Tillväxtverket med delfinansiering från samtliga projektparter. Läs mer om projektet på hemsidan. Det går även bra att kontakta annika.lofgren@coompanion.se om du vill veta mer.

I samarbete med Tillväxtverket - projekt som strävar efter att utveckla företag på landsbygden

Utveckla företag på landsbygden

Vi arbetar med att förbättra samarbete och kunskapsutbyte mellan länets lokala och regionala stödaktörer och de minsta företagen på landsbygden. Vi upptäcker och skapar digitala vägar och verktyg för snabbare matchning mellan resurser och behov. Projektet är ett samarbete mellan Coompanion Sörmland och Coompanion Uppsala län, finansierat av Tillväxtverket. Läs mer om projektet på hemsidan. Det går även bra att kontakta jonas.bergvall@coompanion.se om du vill veta mer.

Europeiska jordbruksfonden - Projekt Förenade inköp

Förenade inköp

Projektet syftar till att lyfta och informera om inköpsföreningar och deras roll i våra matsystem.
Projektet har som övergripande mål att bidra till att fler inköpsföreningar startas samt att befintliga inköpsföreningar inleder djupare samarbeten, både sinsemellan och med lokala matproducenter på landsbygden. Projektet finansieras av Jordbruksverket. Läs mer om projektet på hemsidan. Det går även bra att kontakta maria.ahlin@coompanion.se om du vill veta mer.

Projekt - Utbildning i entreprenörskap

Utbildning i entreprenörskap på St Eskils gymnasium

Under hösten 2019 utbildade vi drygt 400 elever och lärare i ämnet entreprenörskap kopplat till bland annat globala målen på St Eskil gymnasium i Eskilstuna. Kontakta sormland@coompanion.se om du vill veta mer om hur arbetet med skolorna såg ut och hur resultat blev.

Projekt - Förstudie energikooperativ

Förstudie kring energikooperativ

Tillsammans med kollegorna inom Coompanion Östra Mellansverige arbetade vi under hösten 2019 med en förstudie kring att stötta skapandet av energikooperativ och andelsägda solcellsparker.

Förstudien var ett samarbete med Tillväxtverket Östra Mellansverige och var färdig december 2019. Läs gärna rapporten från förstudien!