Stad och land möts på lantgården

Stadsnära Lantgård Lidköping har blivit ett andningshål för såväl besökare som de som får en andra chans i livet. Här odlas både giftfria grönsaker och relationer med bygdens människor och organisationer. Lantgården är platsen för många möten – inte minst mellan stad och land. Därför har de ikväll belönats med utmärkelsen Årets kooperativ i Sverige 2016.

– Lantgården är ett bra exempel på hur gårdens breda verksamhet breddar landsbygdens besöksnäring och skapar en bro över klyftan mellan stad och land, säger Gordon Hahn, från Coompanion och ordförande i juryn för Årets kooperativ 2016.

Ur motiveringen läser vi att Lantgården i Lidköping är

“…ett innovativt företag som förädlar landsbygdens resurser till bland annat ren mat, attraktivt besöksmål och rehabilitering i nära samarbete med lokalsamhället. ”

Lantbruk, trädgård, djurhållning, fastighetsskötsel och caféverksamhet – de många delarna i verksamheten skapar möjligheter till rehabilitering, arbetsträning eller sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Den stadsnära lantgården är ett besöksmål samtidigt som den skapar vägar till kunskap och arbete.

Redan efter ett års verksamhet har gården fyra anställda och femton personer, alla med bakgrund av sjukdom och/eller arbetslöshet, praktiserar eller arbetstränar i verksamheten.

Samarbete sker med offentlig verksamhet, studieförbund, ideella föreningar och andra organisationer med koppling till landsbygd, gröna näringar, hälsa och friskvård. Bland annat har kooperativet fått Lidköpings kommuns uppdrag att kostnadsfritt hålla gården öppen för besökare året om.
Man lyckas både vara ett attraktivt besöksmål, sköta odlingen ekologiskt och driva ett aktivt utvecklingsarbete.

– Många “gillare” på Facebook och många ideellt engagerade visar också att man lyckats mobilisera lokalsamhället, säger Gordon Hahn som ser framemot fler liknande verksamheter för mer utbyte och lärande mellan stad och land i framtiden.

Läs mer om Lantgården på kooperativets Facebooksida eller hemsida!