Styrelse Coompanion

gordon_hahn_9128

Gordon Hahn, ordförande.
VD för SERUS samt anställd på Region Örebro län som internationell strateg på deltid. Expert till EU Kommissionen inom social ekonomi och socialt företagande (GECES).

Karina 2012

Karina Lindgren, vice ordförande
Ordförande Coompanion Fyrbodal. Arbetar i huvudsak med ledar-och organisationsutveckling. Är utbildad jurist vid Göteborgs Universitet.

 

Övriga ledamöter:

Thomas Andersson, företagare och deltidspolitiker

Anders Johansson, verksamhetsledare Coompanion Örebro län

Åsa Minoz, grundare ModigMinoz AB

Petter Skogar, förbundsdirektör arbetsgivareföreningen KFO

Susanne Vinderå, verksamhetsledare Coompanion Västernorrland

Marita Öberg Molin, ordförande Coompanion Sörmland

 

Med finansiering från tillväxtverket