Här finns näringslivets kvinnor

Andelen kvinnliga företagare har inte ökat i någon betydande omfattning under 20 års tid. För att komma till bukt med detta behöver attityder, finansieringsströmmar och rådgivningsstrukturer radikalt ändras. Coompanion och den kooperativa sektorn både möter och lockar fler kvinnor som företagare och entreprenörer. Ett ökat fokus på kooperativ rådgivning kommer skapa mycket bättre möjligheter för kvinnors företagande i Sverige.

Läs mer »
Så påverkas ert kooperativ av årets nya lagar

Ingen moms på medlemsinsatser

Det ska inte vara moms på medlemsinsatser i ekonomiska föreningar, meddelar Högsta förvaltningsdomstolen. Detta efter att bland andra Coompanion bevakat frågan under en längre tid.

Läs mer »
Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!