Våra tjänster

Handlar det om samarbete och parnterskap? Är det viktigt för resultatet med förankring och delat engagemang?
Då ska du ta kontakt med Coompanion!

Kostnadsfri rådgivning

Om ni är två eller flera som vill starta en verksamhet ihop? Eller utveckla det ni redan har? Då kan ni använda vår företagsrådgivning. Det är kostnadsfritt och ni får hjälp att bolla er idé, organisation, roller, val av företagsform, hitta finansiering och det som just ni behöver.

Processledning för partnerskap

Coompanion har stor erfarenhet av att vara processledare antingen ni är enskilda personer, föreningar eller företag som vill förverkliga idéer tillsammans.

Står ni inför ett utvecklingsarbete som ska ske tillsammans? Prata med ditt närmaste Coompanion så får ni inkluderande och roliga metoder på er resa från strategi- till genomförande.

 

Utbildningar & föreläsningar

Vi skräddarsyr utbildningar efter behov. Det kan handla om styrelsearbete, gruppdynamik, konflikthantering, affärsutveckling eller ledarskap i en demokratisk organisation till exempel. Vi gör också entreprenörsutbildningar. Kortare sådana för att inspirera och längre där man under till exempel ett år startar företag tillsammans – inom utbildningen.

Hitta finansiering

Ibland behövs finansiering för att förverkliga idéer. Vi arbetar med detta i rådgivningen men vi har också, i samarbete med andra aktörer, startat Mikrofonden som, på olika sätt, kan bistå med finansiering för idéburna verksamheter.

Det här kan vi!

Varför starta företag tillsammans? Hur startar man kooperativ?  Kooperativ organisering, samhällsentreprenörskap och sociala innovationer. Hur kan företagssamverkan stärka besöksnäring/frilansare/ matproduk-tion? Vad är kooperativ? Vilken nytta gör kooperativ och andra idéburna?  Hur behåller vi servicen på landsbygden? Prata med ditt närmsta Coompanion om vad just du behöver!

…saknar ni något?

I vårt stora nätverk hittar vi alltid lösningar på de flesta utmaningar! Oavsett om det handlar om tekniska lösningar eller smal expertkompetens.

Ta kontakt med ditt lokala Coompanion-kontor. Ingenting är omöjligt när man jobbar tillsammans!

Utveckling av arbetsintegrerande sociala företag (ASF)

• Föreläsningar/studiebesök

Vad är ASF, för vem och hur gör man? Vi föreläser – gärna tillsammans med ASF – utifrån vad målgruppen behöver.

• Etableringsanalys

En etableringsanalys är en bra start för att ta reda på förutsättningarna för olika affärsidéer. Analysen tas fram i workshop-form som skapar delaktighet och kunskap – tillsammans. Läs mer här om etableringsanalys!

• Utbildningar

Längre och kortare entreprenörskapsutbildningar – antingen vid start av ett ASF, eller kontinuerligt till nya deltagare som ska bli entreprenörer i befintliga ASF.

• Projekt

Både regionalt och nationellt driver eller medverkar Coompanion i olika projekt för start och utveckling av sociala företag. Inte minst arbetar vi tillsammans med olika myndigheter för att öka kunskapen om dessa företags möjligheter hos dem som möter personer som av olika anledningar behöver en sänkt tröskel in på /tillbaka till arbetsmarknaden.