Vad är social innovation?

Vi står inför många samhällsutmaningar, som till exempel klimatförändringar, fattigdom, utanförskap och ökande ojämlikhet. Som tur är finns det hopp i social innovation – lösningar som tar sig an våra gemensamma utmaningar på ett nytt sätt! Men vad är social innovation?

Coompanion hjälper dig att se på innovation och entreprenörskap på ett helt nytt sätt! Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning i din del av landet.

vad är social innovation?

Det kan vara nya varor, tjänster, metoder, affärsmodeller eller arbetssätt som genom nya sätt att tänka bidrar till ett inkluderande samhälle. Samhällsnyttan är målet och inte bara en positiv bieffekt.

Exakt vad är social innovation? Vad som ingår i begreppet är omdiskuterat och ser olika ut runt om i världen. Det används ofta när man talar om socialt entreprenörskap och socialt företagande, men bland annat EU-kommissionen vill särskilja det som en speciell metod.

Social innovation kännetecknas av:

  • Öppenhet och delning av kunskap.
  • Rör sig över flera kunskapsområden och har problemlösning i fokus.
  • Involverar medborgare och användare och stärker deras egenmakt.
  • Leds av efterfrågan snarare än drivs av tillgång.
  • Lösningarna anpassas efter individerna eller de lokala förutsättningarna.

Vill du veta mer om sociala innovationer, ha hjälp med att starta eller utveckla er verksamhet?

Ta kontakt med ditt lokala Coompanion-kontor!