Vårdar kulturmiljöer, räddar människovärden och tjänar pengar

Johan Karlsson och Anna Olsson på Gotlands Skog och Miljö

Jobbet förändrade livet för Johan Karlsson, 29 år. Tillsammans med sina kollegor – där flertalet har erfarenhet av att vara utan arbete länge – bedriver han ett varsamt skogsbruk i ett företag som dessutom har god lönsamhet – alla vinner på företaget Gotlands Skog & Miljö (GSM).

Johan Karlsson, som närmar sig de trettio hade prövat på nära tio jobb – men inget av dem funkade och han kände sig mycket nedstämd och inte värdesatt.

– Jag fick aldrig lära mig något nytt eller ta ansvar. Siv Jacobsson som är verksamhetsledare på GSM såg vad jag kunde och gav mig mer att göra, berättar Johan.

Johan har vänliga ögon och utstrålar tålamod.

– Du har ändrat dig mycket, sedan du började hos oss, säger Siv Jacobsson.

– Ja, tidigare var jag stöddig och uppkäftig. Man kunde inte säga nej till mig utan jag gick till motattack. Det var kanske ett sätt att hävda mig, fast jag inte var så stor innerst inne.  När jag träffar kompisar, som fortfarande är så kaxiga, tänker jag att så var jag också. Det känns konstigt, berättar Johan Karlsson.

GSM handröjer omsorgsfullt skogar och kulturmiljöer på Gotland där maskiner inte får eller kan ta sig fram. Det har visat sig vara en framgångsrik affärsidé. På bara fyra år har kooperativet nått en omsättning på 12 miljoner kronor. På så vis har 31 personer, som liksom Johan haft svårigheter på arbetsmarknaden, fått arbete och egen försörjning i kooperativet.Affärsidén bidrar också till att stärka såväl besöks- som de gröna näringarna på Gotland.

Företaget tar även hand om återvinningsanläggningar och erbjuder privatpersoner och företag trädgårdstjänster.

Johan Karlssons kollega heter Anna Olsson. Hennes plats i kooperativet möjliggörs genom LSS – en lag som ska ge stöd till personer med funktionshinder. Även här vittnar Siv Jacobsson om en person som utvecklats otroligt sedan starten på GSM och Anna Olsson säger:

– Jag har äntligen hittat rätt jobb. Innan jag kom hit var jag på många olika jobb, men tyckte inte att det gav mig det jag behövde, även om jag trivdes med arbetskamraterna.

– Det bästa med GSM är att här får jag vara den jag är, fortsätter Anna Olsson. Förut led jag ofta av svåra depressioner. Jag har blivit starkare som person och vuxit. Nu kan jag hantera depressionerna på ett annat sätt.

En viktig framgångsfaktor för Gotlands Skog & Miljö har varit kooperativets samarbete med det lokala näringslivet och med personer med skoglig kompetens – som engagerat sig för kooperativet och öppnat dörrar.

– Jag trivs med att jobbet är så varierat, många olika arbetsuppgifter, inne och ute, avslutar Johan Karlsson. Det här är faktiskt mitt drömjobb.