Starta företag tillsammans!

Coompanion främjar kooperativt företagande – entreprenörskap som sker på jämlika villkor, där ägande och styrning sker demokratiskt och där hållbarhet ur både socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv värnas. Vårt arbete resulterar i företag, lokal och regional utveckling samt bidrar till mångfald av ägarmodeller i det svenska näringslivet.

Avgiftsfri rådgivning

Inom rimliga gränser tillhandahåller vi avgiftsfri rådgivning till er som vill starta ekonomiska föreningar, kooperativa företag, sociala företag och andra motsvarande företag.

Om oss Coompanion Värmland

Är ett av 25 regionala Coompanionkontor i landet. Genom en statlig förordning har vi i uppdrag att ge råd och stöd för start av ekonomiska föreningar, kooperativa företag och andra motsvarande företag.

Coompanion Värmland har funnits sedan 1983 och har lång erfarenhet av rådgivning. Vi driver också olika projektverksamheter, utför uppdragsutbildningar och andra tjänster med koppling till, näringslivsutveckling, regional utveckling och kooperation.

Vi finns även på Facebook, Linkedin och Youtube.

Vill du läsa mer om oss? Ladda ner vår folder här!

Nytt år och nya möjligheter!

Vi erbjuder fortsatt avgiftsfri rådgivning till er som vill starta kooperativa företag, sociala
företag eller motsvarande.

Vill ni ha stöd i er affärsutveckling hittar ni information här.

Under 2024 fortsätter arbetet med att skapa affärsmodeller för energigemenskaper vari bl.a.
ett digitalt verktyg och en filmproduktion står på agendan, Läs mer här.

En nyhet är ett utvecklingsarbete i syfte att skapa ett innovationssystem för sociala
innovationer och företagande med samhällsnytta i fokus. En så pass färsk nyhet att
information på hemsidan saknas, men det kommer inom kort.

Så tveka inte, kontakta oss, så bygger vi en bättre värld tillsamman!

Kooperativa energigemenskaper

Just nu pågår ett intensivt arbete med att skapa affärsmodeller för
lokala demokratiska energigemenskaper och därtill ett digitalt verktyg och en film.
Härvidlag finns också en hel det relevant material du hittar här.
 

Sverige har två år på sig att utveckla
nationella strategier för social ekonomi

EU flagga
bård

FN utser 2025 till kooperationens år!

 

Coompanions ballonger

Vi lanserar nu åtta olika filmer på olika teman, se filmerna nedan.

Vad är ett klasskooperativ?

Gymnasieklasser kan driva klasskooperativ, praktisera teoretiska kunskaper i eget företag och tjäna pengar!
PODCAST: Coompanion-podden
Energifrågan - Kan vi lösa energikrisen genom att starta kooperativ?
Lyssna här!
Föregående
Nästa
PODCAST: Lösningen på energikrisen är kooperativ
Energiförsörjningen i Sverige och Europa är ett av våra allra hetaste debattämnen. Men tänk om det finns en lösning genom att gå ihop och starta lokala energikooperativ?
Lyssna här!
Verktyg & mallar
Vi har försökt samla olika mallar och verktyg som kan vara till hjälp när ni ska starta upp eller driva företag tillsammans.
Kolla in!
Föregående
Nästa
Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!