Starta företag tillsammans!

Coompanion främjar kooperativt företagande – entreprenörskap som sker på jämlika villkor, där ägande och styrning sker demokratiskt och där hållbarhet ur både socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv värnas. Vårt arbete resulterar i företag, lokal och regional utveckling samt bidrar till mångfald av ägarmodeller i det svenska näringslivet.

Avgiftsfri rådgivning

Inom rimliga gränser tillhandahåller vi avgiftsfri rådgivning till er som vill starta ekonomiska föreningar, kooperativa företag, sociala företag och andra motsvarande företag.

Om oss Coompanion Värmland

Är ett av 25 regionala Coompanionkontor i landet. Genom en statlig förordning har vi i uppdrag att ge råd och stöd för start av ekonomiska föreningar, kooperativa företag och andra motsvarande företag.

Coompanion Värmland har funnits sedan 1983 och har lång erfarenhet av rådgivning. Vi driver också olika projektverksamheter, utför uppdragsutbildningar och andra tjänster med koppling till, näringslivsutveckling, regional utveckling och kooperation.

Vi finns även på Facebook, Linkedin och Youtube.

Vill du läsa mer om oss? Ladda ner vår folder här!

Coompanion önskar trevlig sommar!

Under sommarperioden och då särskilt perioden 4 juli till 7 augusti har vi begränsade öppettider. Vill du komma i kontakt med oss föredrar vi om du endera skickar e-post eller sms – så återkopplar vi så snart vi kan.
 
Vill du ha några sommartips? Klicka här