Hur man äger och organiserar förnybara energilösningar i kooperativ form = Energigemenskaper!

Lokala Energigemenskaper är grundstenar i ett stabilt demokratiskt energisystem där en grupp aktörer tillsammans producerar, lagrar och delar förnybar energi. Energin kan komma från solceller, vindkraft, småskalig vattenkraft eller biobränsle. En energigemenskap kan hantera inte bara energiförsörjning av byggnader utan också transporter och verksamheter

Inom EU är energigemenskaper viktiga pusselbitar i hållbar lokal energiproduktion. Det finns drygt 3400 energikooperativ inom EU. Bara i vårt grannland Danmark finns 700 st.

Det som är så bra med lokala energigemenskaper är att de skapar tryggare energiförsörjning och ett stabilare energisystem för att de är många och just lokala.

Energigemenskapen kan se ut på många sätt, möjligheterna är oändliga.

I Sverige finns idag ett stort intresse för att starta energikooperativ.

Är du nyfiken så läs mer i länkarna här nedan och ta kontakt med oss på Coompanion så kan vi hjälpa till mer.

Artiklar och mediainslag

Lyssnartips; Jonas Birgersson ”bredbandsjesus” tycker till om energinät och lokalt ägande av nät 

Elnätsbolagen gillar sina monopolvinster mer än omställning

Energikrisen ska stärka det nordiska energisamarbetet

Energimyndighetens gd: Gränsöverskridande problem kräver gränsöverskridande lösningar

Energimyndighetens spåkula: Stort elbehov och ett myller av osäkerheter

Tillåtet att dela el – men det är inte enkelt

Producera el med grannarna – för plånboken och klimatet

Fakta

Lokala energigemenskaper – broschyr – 2022

Energigemenskaper Lokalekonomidagarna 6-7 oktober 2022

Infoblad Energigemenskaper

Rapport från Energimyndigheten, scenarier fram till 2050

Länkar

Energimyndigheten

Energimarknadsinspektionen

Rescoop

Sero

Svensk Vattenkraft

Svensk Vindkraft

Svensk solenergi

Kontaktperson hos Companion Värmland

Anders Björbole

Anders.Björbole
@coompanion.se

Ann-Kristine Johansson

Ann-Kristine.Johansson
@coompanion.se

Podden energi

Podcast: Coompanion-podden

Energifrågan – Kan vi lösa energikrisen genom att starta kooperativ?

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!