Under senare år har flera ändringar genomförts i lagtexten vilket avslutades med att Riksdagen beslutade om en helt ny lag, lagen om ekonomiska föreningar, vilken trädde i laga kraft 2018-07-01. Information från riksdagen.

Ändringarna har skapat nya möjligheter och förenklingar så som möjligheter att inkludera främmande kapital och enklare beslutsordning etc.

Ändringar som trädde i laga kraft 16-07-01 var också av det slag att flertalet ekonomiska föreningar måste anpassa sina stagar, för att dessa inte ska strida mot lagen. I beslutet fick föreningarna två år på sig och de flesta föreningarna har anpassade stadgar. Men det finns säkert en del som missat detta. Coompanion Värmland erbjuder laganpassning av stadgar för 2 500 kr exkl. moms. Vill man samtidigt passa på att modernisera sina stadgar är kostnaden 5000 kr exkl. moms.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!