Styrelse i Fyrbodal

Ordförande
Karina Lindgren, Kareva Business & Values
karina.lindgren@kareva.se
076-102 07 30

Vice ordförande
Annika Ebenholm – HSB Nordvästra Götaland

Övriga ledamöter

Ann Malmberg, Uddevalla kommun

Mattias Foldemark, Trollhättans stad

Bengt Larsson, Vänersborgs kommun

Christina Milén Jacobsson, Brålanda Galleria ek för.

Said Abdu, Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland