I vårt Vinnova-finansierade projekt GOODLASH vill vi stärka vår kapacitet och förmåga att stötta civilsamhällets sociala innovationskraft och socialt företagande i Borås och Sjuhärad.

Vi behöver skapa nya resurser för att samordna medborgardrivna innovationsprocesser för en hållbar och rättvis klimatomställning. Visionen är att ha en långsiktig samverkansmodell på plats och utveckla en ´demonstrator´ som på sikt kan skalas upp nationellt samt genom EU-samarbetet med koppling till grön giv och Agenda 2030.

goodlash

Så ska det gå till

Vi ska etablera en modell (´demonstrator´) som visar på kapacitet och förmåga att stödja och förverkliga medborgardrivna innovationsprocesser.

Processerna i modellen bygger på sju steg; från synliggörande av samhällsutmaning till uppskalning av innovativ lösning. Det kan handla om att stödja utveckling av medborgarnära tjänster/produkter/metoder, att utveckla en förening, ett initiativ eller kampanj.

Mer om projektet

Projektet pågår från november 2021 till november 2023.

Samarbetspartners: Navet Science Center och Science Park Borås.

Kontakta oss

Carina Krii, Verksamhetsledare, Coompanion Sjuhärad
carina.krii@coompanion.se
073-370 10 91

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!